Enquête aardgasvrij wonen Oost Gelre

Deel dit bericht

Wat vinden inwoners van de overstap naar aardgasvrij wonen?

Wij willen graag weten hoe inwoners van Oost Gelre aankijken tegen de overstap naar aardgasvrij wonen. Wat vinden ze ervan om in de toekomst geen aardgas meer te gebruiken? Wat zijn kansen en wat zijn belemmeringen? In welke volgorde moeten woonwijken van het aardgas af? Hiervoor hebben we een (online) enquête uitgezet.

Alle gebouwen in Nederland aardgasvrij in 2050
De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dat gebeurt in verschillende stappen.

Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen
Hiermee maken gemeenten het tijdpad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas af? De resultaten van de enquête gebruiken we bij het opstellen van die Transitievisie Warmte.

Invullen van de enquête kan t/m 12 maart
Ga daarvoor naar http://bit.ly/aardgasvrijwonenOG. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Een papieren versie is aan te vragen via (0544) 39 35 35.

Vragen of opmerkingen?
Contactpersoon is Marleen Brus, tel. (0544) 39 34 49, e-mail: m.brus@oostgelre.nl.