Home » Gemeente » Ontwerpbestemmingsplan Zieuwentse kruising ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Zieuwentse kruising ter inzage

438

Deze week gaat het Ontwerpbestemmingsplan voor de afsluiting van de kruising Zieuwentseweg-N18 ter inzage. De afsluiting van deze kruising is onderdeel van het project Meerveilig N18 Oost Gelre. Het is gebruikelijk een informatiebijeenkomst rond een dergelijke ter inzage legging te organiseren. Maar omdat de coronamaatregelen dit onmogelijk maken bieden Rijkswaterstaat en gemeente de mogelijkheid van een digitaal vragenuur.

Er wordt al geruime tijd overleg gevoerd over de plannen voor afsluiting van de Zieuwentse kruising in combinatie met de herinrichting van de kruising Richterslaan-N18. In februari 2020 is het Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Inmiddels zijn Rijkswaterstaat en gemeente zover dat met ingang van vrijdag 19 februari a.s. het Ontwerpbestemmingsplan en een aantal andere ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Alle stukken zijn in te zien via www.oostgelre.nl/werkzaamheden-n18-in-oost-gelre.

Van voorontwerp naar ontwerp
Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Die zijn het gevolg van onderzoeken en maatregelen als gevolg van milieuaspecten, zoals geluid. Ook is het plangebied iets gewijzigd. Zo is de Richterslaan in het plangebied opgenomen omdat er 2 stroken voor linksafslaand verkeer richting Doetinchem komen. Een ander voorbeeld is dat het geluidsscherm tussen de N18 en de woningen aan de Händelstraat ook is opgenomen in het plangebied.

Digitaal vragenuur: 1 en 4 maart
Rijkswaterstaat en gemeente bieden de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen over het Ontwerpbestemmingsplan. Dat gebeurt via een Microsoft Teams-overleg. Daarvoor zijn twee momenten geprikt: Maandag 1 maart en donderdag 4 maart, 16.00 – 17.00 uur. Belangstellenden kunnen zich voor één van deze momenten aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@oostgelre.nl. Na aanmelding ontvangen ze een link naar het Teamsoverleg.

Informatie
Wie vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan en/of de andere ontwerpbesluiten kan contact opnemen met Antoine Mahler van de gemeente. Dat kan via een mail naar a.mahler@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen