Home » Gemeente » Geen risico’s voor volksgezondheid en milieu voor buurt ontmanteld drugslab Drempt

Geen risico’s voor volksgezondheid en milieu voor buurt ontmanteld drugslab Drempt

277

DREMPT – Het onderzoek dat de gemeente instelde na de ontmanteling van het drugslab in Drempt laat zien dat er geen risico’s voor de volksgezondheid of het milieu zijn voor de buurt. Er vindt geen verspreiding plaats van verontreinigingen op de locatie. Het onderzoek is uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Op de locatie van het ontmantelde lab zelf is een aantal verontreinigingen aangetroffen dat opgeruimd moet worden. De gemeente heeft de eigenaar opdracht gegeven hiervoor zo spoedig mogelijk een plan van aanpak te maken en de verontreinigingen op verantwoorde en deskundige manier te verwijderen. Ook de kosten vallen onder verantwoording van de eigenaar. De gemeente ziet erop toe dat het opruimen volgens wettelijke eisen en regels gebeurt.

In het kort moet het volgende op de locatie gebeuren:

Grond
Het terrein rondom de schuur (het drugslab) is bemonsterd. Op enkele plekken is een licht verhoogd gehalte aan kwik (boven de achtergrondwaarde) aangetroffen. Deze grond moet deels afgegraven worden tot de achtergrondwaarde is bereikt., dat wil zeggen de waarde die van nature voorkomt.

Gierkelders
In één van de aanwezige gierkelders is drugsafval gestort. Na onderzoek blijkt het afval sterk verontreinigd te zijn. De kelder vertoont geen lekkages en is afgesloten. De kelder moet geleegd en gereinigd  worden.

Schuur
In de schuur is een verontreiniging met kwik aanwezig. Het interieur van de schuur moet verwijderd  worden en de schuur moet worden  gereinigd.

Grondwater
Het grondwater is licht verontreinigd met ammonium. De verontreiniging is van zodanige aard dat het geen schade aan het milieu toebrengt. Het grondwater hoeft niet gesaneerd te worden. In een agrarisch gebied komt deze verhoging vaker en het is niet direct te herleiden tot het drugslab.

Indien de eigenaren geen actie ondernemen op de opgelegde lasten, dan gaat de gemeente over tot handelen. Alle gemaakte kosten worden op de eigenaren verhaald.

Verdachte situaties melden is belangrijk
Bronckhorst is een veilige gemeente om te wonen. De ontmanteling van het drugslab laat echter zien dat er ook in Bronckhorst criminelen opereren of kansen zoeken voor het ontplooien van hun activiteiten. De sleutel voor een succesvolle aanpak van het voorkomen daarvan ligt in het delen van informatie. Natuurlijk tussen de overheidsdiensten als politie en gemeente. Maar ook informatie van inwoners of ondernemers is belangrijk. Samen kunnen we een vuist maken tegen onveiligheid en criminaliteit. Met tips of informatie kunnen zij terecht bij:

  • Gemeente Bronckhorst: Tel. (0575) 75 02 50.
  • Politie: Tel. (0900) 88 44. Bel 112 bij een acute verdachte situatie.
  • Meld Misdaad Anoniem: Tel. (0800) 70 00

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen