Home » Gemeente » Gemeente van start met voorbereidingen kermis Lichtenvoorde

Gemeente van start met voorbereidingen kermis Lichtenvoorde

617

LICHTENVOORDE – Vanwege de versoepelingen voor evenementen ziet de gemeente Oost Gelre mogelijkheden om de kermis in Lichtenvoorde op 12, 13 en 14 september dit jaar door te laten gaan. Hierbij trekt de gemeente samen op met de horeca Lichtenvoorde en Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL).

Wethouder Marieke Frank: “We gaan er op dit moment van uit dat er in september geen 1,5 meter afstand meer hoeft te worden gehouden. Maar dat horen we pas definitief medio augustus van het kabinet. Daarom houden we vooralsnog rekening met twee scenario’s. Eén waarin geen maatregelen gelden, en één waarbij de 1,5 meter afstand nog wel geldt. Uiteraard geldt ook hier het voorbehoud dat we afhankelijk zijn van de coronasituatie van dat moment. Als de maatregelen weer strenger worden, dan kan het zijn dat de kermis niet door kan gaan. Maar daar gaan we vooralsnog niet van uit.”

Gemeente organiseert kermisattracties in centrum
De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van de kermisattracties in het centrum van Lichtenvoorde. Zonder de 1,5 meter afstand kan de kermis als vanouds georganiseerd worden. Indien de 1,5 meter afstand nog wel in acht moet worden genomen, organiseert de gemeente een looproute langs de kermisattracties om de afstand te kunnen waarborgen. De gemeente kijkt dan samen met de kermisexploitanten of er ín de attracties ook voldoende afstand gehouden kan worden.

Horeca Lichtenvoorde organiseert feest
De horeca in Lichtenvoorde organiseert het kermisfeest. Zij gaan vooralsnog uit van het organiseren van het reguliere kermisfeest. Als dat vanwege het houden van de 1,5 meter afstand niet door kan gaan, dan heeft de horeca een alternatief plan. Tonnie Peters, namens horeca Lichtenvoorde: “We hopen het feest te kunnen organiseren zonder maatregelen. Maar we houden er wel rekening mee dat de situatie kan wijzigen. In dat geval zijn we van plan om één gezamenlijk horeca-terras op het terrein van de schutterij (De Swite) te organiseren. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen kan hier gewerkt worden met bijvoorbeeld gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers, placeren of met toegangstesten.”

Samenwerking SBL
Het Bloemencorso gaat dit jaar niet door. Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde organiseert daarom op zondag 12 september een Dahlia Kunstobjecten Route. Dit is een fiets- en wandelroute door en rondom het centrum langs dahliakunstobjecten. Bij café De Zaak kruist de route met een muziekfeest. Beide organisaties zorgen er samen voor dat dit goed op elkaar wordt afgestemd.