Bron / auteur: https://www.oostgelre.nl
Foto: Marcel Houwer |

Maatregelen voor tegengaan blauwalg gracht

GROENLO – Bij de inventarisatie voor Programma Stad Groenlo in 2012 bleek de gracht een belangrijke rol te spelen. Verschillende initiatieven hebben ervoor gezorgd dat de stad weer de uitstraling heeft van een vestingstad. Daarnaast werd het nevengebruik van de gracht gestimuleerd. Inmiddels zijn er een aantal vaste gebruikers, waaronder het nieuwste initiatief waarbij er met kano’s over de gracht gevaren kan worden. Al jaren speelt ook blauwalg een belangrijke rol. Na jaren onderzoek heeft Waterschap Rijn en IJssel verschillende oorzaken kunnen achterhalen die bijdragen aan het ontstaan van blauwalg.

Oorzaken blauwalg bekend
De afgelopen jaren is er door Waterschap Rijn en IJssel een onderzoek gedaan naar de oorzaak van blauwalg. Recent verscheen er een artikel over van Omroep Gelderland(externe link). De uitkomsten laten zien dat er verschillende oorzaken bestaan voor het ontstaan van blauwalg. Zo is onder andere fosfaat, dat afkomstig is van binnenstedelijk gebied, een belangrijke aanleiding voor het ontstaan van blauwalg.

Maatregelen gefaseerd uitvoeren
“Samen met Waterschap Rijn en IJssel zijn er oplossingen bedacht om het ontstaan van blauwalg te beperken. Deze maatregelen kunnen we niet allemaal tegelijk uitvoeren. Daarom voeren we deze maatregelen de komende jaren gefaseerd uit en is de gracht een speerpunt bij de realisatie van nieuwe plannen. Zo zijn we nu bezig aan de noordzijde van de gracht, tussen Brouwersnös en de uitlaat. Op deze plek wordt de gracht waar mogelijk verbreed, maar vervangen we ook de bestaande beschoeiing in natuurvriendelijke oevers. Oevers waar ruimte ontstaat voor waterplanten die meer zuurstof toevoegen aan de gracht. Deze natuurvriendelijke oevers zorgen voor een betere ecologische samenhang in de gracht en dragen samen met andere maatregelen bij aan het tegengaan van blauwalg. Zo versterken we niet alleen de contouren van de stad, maar verbeteren we ook de gracht en waterkwaliteit. Daarnaast maken we de gracht minder diep om bestaande sliblagen af te dekken. Alle maatregelen samen moeten er aan bijdragen dat blauwalg geen belemmering meer hoeft te zijn voor activiteiten op de gracht. Zo kunnen inwoners en bezoekers Groenlo bewonderen vanaf het water”, aldus wethouder Porskamp.


Dit bericht is 481x gezien