13 april 2024
Home » Gemeente » Gemeenteraad neemt in september besluit over ‘Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre’

Gemeenteraad neemt in september besluit over ‘Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre’

1814

OOST GELRE – De definitieve goedkeuring van de ‘Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre’ staat op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering op 19 september 2023. Dit volgt na de consultatiefase waarin de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage heeft gelegen en 11 zienswijzen zijn ingediend.

De totstandkoming van de omgevingsvisie is een gezamenlijke inspanning, waarbij de input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Oost Gelre van groot belang is geweest. Gesprekken, werkateliers, bijeenkomsten en online enquêtes hebben gediend als platforms voor discussie over thema’s zoals werken, wonen, energietransitie, klimaatadaptatie en buitengebiedsontwikkelingen. Deze waardevolle bijdragen zijn verwerkt in de definitieve Omgevingsvisie.

Wethouder Jos Hoenderboom benadrukt het belang van de visie als kompas voor de toekomst: “In de Omgevingsvisie schetsen we onze visie op de ontwikkeling van de gemeente richting 2040. Alle aspecten van de fysieke leefomgeving komen hierin aan bod, waaronder mobiliteit, gezondheid, huisvesting, sport, onderwijs en landschap. De visie belicht zowel kansen als uitdagingen en vormt daarmee onze richting voor de toekomst. Deze visie nodigt inwoners, ondernemers en partners uit om gezamenlijk verder te bouwen aan onze gemeente.”

Geïnteresseerden kunnen de volledige Omgevingsvisie lezen op de officiële website van Oost Gelre: www.oostgelre.nl/omgevingsvisie. Het gemeentelijke besluitvormingsproces omvat een commissievergadering op 5 september en de gemeenteraadsvergadering op 19 september, beide openbaar en toegankelijk voor het publiek. Beide vergaderingen starten om 19.30 uur en worden ook online uitgezonden via www.oostgelre.nl.