Gemeenteraad vergadert digitaal

OOST GELRE – Vanwege de corona-crisis vergadert de raad van de gemeente Oost Gelre op 14 april digitaal. Dit is live te volgen via  www.oostgelre.nl.

Het is niet mogelijk tijdens de videoconferentie in te spreken. Insprekers kunnen wél hun reactie schriftelijk indienen. Reacties kunnen worden gemaild naar griffie@oostgelre.nl tot uiterlijk 14 april 2020, 12:00 uur.