19 mei 2024
Home » Gemeente » Hoe hitte- en waterbestendig is Bronckhorst?

Hoe hitte- en waterbestendig is Bronckhorst?

232

BRONCKHORST – Waar kan Bronckhorst droogte, wateroverlast en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben gemeente Bronckhorst en waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas samengesteld. Deze atlas laat de verwachte klimaateffecten in 2050 zien op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte als we niets doen. Op basis hiervan gaat de gemeente samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen aan de slag om er voor te zorgen dat Bronckhorst in de toekomst voorbereid is op meer weersextremen.

De klimaatatlas laat de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is. Er is ook aangegeven wat mensen nu al kunnen doen om de overlast te verminderen, zoals je tuin vergroenen tegen droogte en voor verkoeling. De klimaatatlas is te vinden via www.bronckhorst.nl/klimaatatlas.

Gevolgen klimaatveranderingen
De effecten van de klimaatverandering zullen ook in Bronckhorst merkbaar zijn:

  • in de kernen: hitte-overlast, een toename van de energievraag, droogteschade in tuinen en groenstroken, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt
  • in het verkeer: hinder door wateroverlast op straat, stormschade
  • in de landbouw en de natuur: droogteschade, schade aan ecosystemen, verminderde waterkwaliteit, toename van exoten (eikenprocessierups, buxusmot)
  • gezondheid en welzijn: sterfgevallen door hitte, ziekten en plagen

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “We willen voorbereid zijn op de klimaatverandering. Daarom moeten we samen aan de slag, om ervoor te zorgen dat Bronckhorst in de toekomst bestand is tegen weersextremen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties vragen we een bijdrage, omdat zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen.”

Jong geleerd
Samen met waterschap Rijn en IJssel geeft de gemeente Bronckhorst voorlichting over water en klimaatontwikkeling aan kinderen op basisscholen. Met behulp van een klimaattafel wordt de jeugd bewust gemaakt van het belang van schoon water. Ook zien ze wat er gebeurt als het in de toekomst vaker en harder gaat regenen.

Waterschapsbestuurder Peter Schrijver: “Met de klimaatatlas wordt iets abstracts toch heel concreet, toegankelijk en bespreekbaar. Mensen en organisaties worden bewust wat klimaatverandering betekent voor hun eigen leefomgeving.  Bronckhorst is een van de eerste gemeenten in ons werkgebied waarmee we de Klimaatatlas hebben samengesteld en waarvan die online staat. Binnenkort volgen er nog meer gemeenten”.

Landelijk Deltaprogramma
De klimaatatlas van Bronckhorst past in het landelijke plan om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Dit heet het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Meer informatie hierover is te vinden op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!