Home » Gemeente » Initiatiefnemer bioraffinagefabriek Laarberg levert aanvullende gegevens aan

Initiatiefnemer bioraffinagefabriek Laarberg levert aanvullende gegevens aan

246

GROENLO – Al enkele jaren loopt er een initiatief voor de vestiging van een bioraffinagefabriek op bedrijvenpark Laarberg in Groenlo. Een door de provincie Gelderland afgegeven omgevingsvergunning werd vorige jaar door de rechtbank vernietigd. Naar aanleiding hiervan kreeg initiatiefnemer RMS tot 1 augustus j.l. de tijd om aanvullende gegevens aan te leveren. Op 30 juli j.l. zijn de aanvullende gegevens door de aanvrager aangeleverd.   

De provincie Gelderland is het bevoegde gezag wat betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor de bioraffinagefabriek op Laarberg. De aanvullende gegevens worden getoetst door de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen).

Langlopende procedure
In maart 2017 heeft initiatiefnemer RMS een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de provincie Gelderland voor de oprichting van een bioraffinagefabriek op bedrijvenpark Laarberg. De provincie heeft op 1 november 2018 een positief besluit genomen. Dit besluit is aangevochten bij de rechtbank en die heeft het besluit op 27 juni 2019 vernietigd. Naast de omgevingsvergunning zijn ook de Watervergunning en de vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming door de rechtbank vernietigd.

Aanvullende gegevens
Naar aanleiding van de uitspraken van de rechtbank is RMS in de gelegenheid gesteld aanvullende gegevens aan te leveren met betrekking tot de Wabo, de Waterwet, de Wet natuurbescherming en een nieuwe aanmeldnotitie Mer-beoordeling. Deze gegevens zijn inmiddels aangeleverd en worden nu inhoudelijk getoetst door de ODRN, provincie en Waterschap. Indien de aanvullende gegevens volledig en voldoende zijn zal de provincie naar verwachting eind 2020  een ontwerpvergunning publiceren. De verwachting is dat Gedeputeerde Staten in februari/maart 2021 een besluit neemt op de aanvraag omgevingsvergunning.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen