Home » Gemeente » Inwoner staat centraal in nieuwe verordening Sociaal Domein

Inwoner staat centraal in nieuwe verordening Sociaal Domein

129

OOST GELRE – Het college van gemeente Oost Gelre heeft ingestemd met één nieuwe verordening voor het Sociaal Domein. Wethouder Jos Hoenderboom: “Deze verordening helpt om de afstand tussen inwoners en overheid te verkleinen. Minder juridische taal, maar begrijpelijke en toegankelijke taal. Want we doen het voor onze inwoners.” Als de gemeenteraad instemt, treedt deze verordening 1 januari 2021 in werking.

In de verordening Sociaal Domein staan alle lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet, leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening. De nieuwe verordening vervangt tien verordeningen. Dat betekent minder wet- en regelgeving en duidelijkere dienstverlening voor inwoners.

Samen in Oost Gelre, Samen doen!
De verordening Sociaal Domein sluit aan bij het beleidsplan Samen in Oost Gelre, Samen doen! Wethouder Jos Hoenderboom: “Niet werken vanuit drie wetten (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), maar werken vanuit inhoudelijke thema’s en doen wat echt nodig is voor onze inwoners.” Het doel is om inwoners betere en passende ondersteuning te kunnen bieden om mee te kunnen doen in de samenleving. Er zijn geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de huidige verordeningen. Wel is het in zo begrijpelijk mogelijke taal geschreven.

Samenwerking drie gemeenten en Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
De gemeente Oost Gelre heeft samen met de gemeenten Berkelland, Winterswijk en de SDOA de verordening Sociaal Domein opgesteld. De invulling van de verordening is daarna vertaald naar de lokale situatie, want per gemeente zijn er verschillen in werkwijze en uitvoering.

De Wmo-raad en de Cliëntenraad van de Sociale Dienst Oost Achterhoek hebben inhoudelijk advies uitgebracht en staan positief tegenover de nieuwe opzet van de verordening
Gemeenteraad besluit op 22 september over verordening

De gemeenteraad besluit op 22 september over de nieuwe verordening Sociaal Domein. Als de gemeenteraad instemt, gaat de verordening per 1 januari 2021 in.