Home » Gem. Bronckhorst » Groen licht voor 100 woningen en meerdere plannen in pijplijn

Groen licht voor 100 woningen en meerdere plannen in pijplijn

332

BRONCKHORST – De vraag naar woningen in Bronckhorst is groot. Vooral starters en senioren zoeken mogelijkheden om in- en/of door te stromen. Met haar nieuwe woonbeleid biedt de gemeente Bronckhorst sinds vorig jaar ruimte aan nieuwe woningbouwplannen, die aansluiten bij de concrete woonbehoefte. Een belangrijk speerpunt van b en w. Het omzetten van bestaand vastgoed naar passende woningen heeft prioriteit. Ook woningsplitsing in het buitengebied en nieuwbouw in de kernen behoort tot de mogelijkheden. De gemeente is zelf ook gestart met het aanbieden van locaties, waar woningbouw kan worden gerealiseerd. Zoals de nieuwe plannen bij De Bongerd en de oude Gemeentewerf in Hoog-Keppel en al eerder de CPO-projecten voor jongeren in verschillende dorpen. Wethouder Evert Blaauw van wonen zegt: “Door deze mogelijkheden konden we het afgelopen jaar groen licht geven voor de realisatie van 100 woningen en meerdere plannen zitten in de pijplijn. Heel fijn en belangrijk voor onze inwoners. Terugkijkend willen nog een enkele aanpassing aan het beleid doen, onder meer met betrekking tot starterswoningen .”

De gemeente kreeg veel woningbouwinitiatieven binnen, voor zowel de kernen als het buitengebied. In totaal bijna 160 aanvragen, goed voor ruim 500 woningen. De plannen die voldoen aan de ruimtelijke en volkshuisvestelijke voorwaarden en criteria krijgen groen licht. De 100 nieuwe woningen waar inmiddels ‘groen licht’ voor is, zijn voorzien in meerdere kernen in Bronckhorst, voor diverse doelgroepen en in verschillende prijscategorieën. Er zijn ook goede, wat grotere woningbouwinitiatieven ingediend. Deze vragen meer tijd om uitgewerkt te worden. Dat staat de komende tijd op stapel. Wat opvalt zijn veel aanvragen voor woningsplitsing (42%), functiewijziging naar wonen van bijvoorbeeld leegstaande winkelpanden in aanloopstraten en nieuwbouw op locaties waar het bestaande vastgoed wordt gesloopt. In Keijenborg wordt bijvoorbeeld op een beeldbepalende locatie een garageterrein ingezet voor de ontwikkeling van starters- en seniorenwoningen en in Hengelo wordt een kantoorpand gesplitst in meerdere appartementen voor de verhuur.
Meer mogelijkheden voor starters

Terugkijkend op het afgelopen jaar, besloten b en w vandaag het beleid op een enkele punt nog te willen aanpassen. Deze voorstellen worden in september aan de gemeenteraad voorgelegd, die er over beslist. Vanwege de stijgende bouwkosten en om starters meer mogelijkheden te geven, stellen b en w de raad voor de maximale prijs om onder de noemer starterswoning te kunnen vallen op te hogen naar € 225.000,-. Wethouder Blaauw: “We zien wel dat veel starters vaak kijken naar de traditionele, vaak duurdere ‘twee lagen met een kap’- woning. Slechts enkele starters komen bij ons met meer betaalbare woningconcepten, die ook beschikbaar zijn in de markt. Denk aan één laag met een kap. Dergelijke initiatieven voor betaalbare starterswoningen zijn echter zeker welkom in Bronckhorst en kunnen wellicht ook voor andere starters een optie zijn.”

Twee keer per jaar integrale afweging
Een andere aanpassing in het beleid die b en w willen doorvoeren, gaat over de afweegtermijn. Voor een goede en integrale beoordeling voor Bronckhorst, stellen b en w voor alle aanvragen voor alle kernen en aanvragen voor meer dan één woning in het buitengebied twee keer per jaar af te wegen. Dan kunnen we de totale ontwikkelingen in een kern en omliggend gebied beoordelen. Zo willen we voorkomen dat er een overaanbod ontstaat van bepaalde type woningen of meer nieuwe woningen in een kern worden gebouwd dan de vraag. Verder rekent de gemeente voor het indienen van woningbouwinitiatieven tot op heden geen vergoeding. Het beoordelen van de initiatieven vraagt veel urencapaciteit. Om een deel van de kosten daarvan te dekken, is het voorstel vanaf januari 2021 een vergoeding vragen van € 250,- voor het indienen van een woningbouwinitiatief. Met de aanpassingen gaan b en w ervan uit dat we samen met initiatiefnemers een impuls kunnen blijven geven aan nieuwe goede woningbouwinitiatieven in Bronckhorst.

Info voor wooninitiatieven te vinden op onze website
Inwoners met een woningbouwinitiatief en mensen die meer informatie zoeken over woonmogelijkheden in onze gemeente (of bijvoorbeeld over onze speciale starterslening) kunnen terecht op www.bronckhorst.nl/woonbeleid.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen