18 april 2024
Home » Gemeente » Inwoners tevreden over toerisme en recreatie Nulmeting onderzoek naar leefbaarheid, recreatie en toerisme Oost Gelre 

Inwoners tevreden over toerisme en recreatie Nulmeting onderzoek naar leefbaarheid, recreatie en toerisme Oost Gelre 

1927

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

OOST GELRE – De komst van toeristen naar de gemeente Oost Gelre zorgt voor meer levendigheid en reuring. En  dat heeft een positieve impact op de lokale economie zoals een toename van het aantal banen, het  in stand houden van voorzieningen en een toename van winkel- en horecagelegenheden. Al met al geeft dit de inwoners een trots gevoel. Dit blijkt uit een onderzoek onder de inwoners van Oost Gelre. Niet alles wordt als positief ervaren. Een klein deel van de inwoners ervaart ook de nadelen: toerisme en recreatie verstoren de rust in de natuur, zorgen voor parkeerproblemen en er wordt vaak zwerfafval in de straat achtergelaten.

Over het algemeen vindt men dat het toerisme nog meer gestimuleerd mag worden. De indruk is dat meer toerisme niet leidt tot meer wrijving tussen bezoekers en inwoners. Aan de andere kant is het ook weer niet zo, dat meer toerisme bijdraagt aan meer onderlinge verbondenheid of mogelijkheden om actief te zijn voor de gemeenschap.

Meedenken en meebeslissen
Er is vertrouwen dat de gemeente het toerisme zal sturen op een schaal die bij Oost Gelre past. Daarbij zou het fijn zijn als inwoners meer betrokken worden bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Want dat kan beter, vindt een derde van de ondervraagden. Wethouder Arjen Schutten: “Dankzij dit onderzoek krijgen we een beter inzicht. Want uiteindelijk willen we twee dingen bevorderen: het goede gevoel bij onze inwoners én de tevredenheid bij onze toeristen. Dat lijkt me  een mooie uitdaging.”

Jaarlijks een vervolgonderzoek
Dit onderzoek is een zogenoemde nulmeting. Het is de bedoeling dat we dit onderzoek over een bepaalde tijd gaan herhalen. Op die manier kunnen we zien of de balans tussen positieve en negatieve beleving van toerisme en recreatie goed afgestemd blijft.

Link
Het onderzoek staat de komende 6 weken op onze website en belangstellenden kunnen het downloaden via de link https://www.oostgelre.nl/file/inwonersonderzoek-leefbaarheid-recreatie-en toerisme-in-oost-gelre