Foto: PR - Bestuurder van Marga Klompé Ad Smeets en burgemeester Annette Bronsvoort ondertekenen intentieovereenkomst |

Marga Klompé en gemeente Oost Gelre tekenen intentieovereenkomst

Deel dit bericht

OOST GELRE / GROENLO – De plannen voor de herontwikkeling van woonzorgcentrum De Molenberg van Marga Klompé bieden ook kansen voor de openbare ruimte. Om deze kansen te realiseren willen de partijen graag samenwerken. Deze samenwerking is vastgelegd in een intentieovereenkomst die op 15 juli is ondertekend. Op 6 juli heeft de raad al ingestemd met het voorstel om budget beschikbaar te stellen voor de planvorming.

Bij deze gebiedsontwikkeling is Marga Klompé als eigenaar van het woonzorgcentrum verantwoordelijk voor de sloop en nieuwbouw van het pand. Gemeente Oost Gelre is eigenaar van de omliggende openbare ruimte. Denk hierbij aan de vestingwal en de Ziekenhuisstraat. Een ontwikkeling waarbij planvorming en de ontwikkeling van vastgoed en openbare ruimte elkaar raken.

Ondertekening intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling
Op 15 juli hebben beide partijen een intentieovereenkomst ondertekend waarin hun intenties en samenwerking voor deze ontwikkelingen zijn vastgelegd. In de overeenkomst spreken partijen onder meer af om gezamenlijk het stedenbouwkundig plan op te stellen en leggen zij het plangebied, de financiële uitgangspunten en de rolverdeling tussen beide partijen vast.


Dit bericht is 15x gezien