Home » Gemeente » Woningbouw ‘Park Vossenburcht’ in Lievelde

Woningbouw ‘Park Vossenburcht’ in Lievelde

1094

LIEVELDE / OOST GELRE – Het college vindt het belangrijk dat in de kleine kernen woningen worden gebouwd. Wethouders Marieke Frank en Bart Porskamp: “Door in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Vossenburcht hebben we voowr Lievelde een belangrijke stap gezet.”

Park ‘Vossenburcht’
Voor Lievelde stond in de woonvisie kleine kernen de ontwikkeling van woonpark Vossenburcht genoemd. Het betreft het voormalige Vion-terrein (slachterij) dat in 2017 is aangekocht door de gemeente. De panden stonden al jaren leeg en het geheel verpauperde. De panden zijn gesloopt en het terrein is tijdelijk ingericht als ‘park Vossenburcht’, door vrijwilligers van Stichting Fietspaden Lievelde en Lievelds Belang. Het idee is om dit (tijdelijke) park om te vormen naar een aantrekkelijk permanent park waar kan worden gesport en gespeeld en waar je kunt ontspannen. Er worden woningen gebouwd in een parkachtige omgeving en camperplaatsen aangelegd.

De plannen voor het park zijn in samenwerking met Lievelds Belang gemaakt en besproken met de direct omwonenden. Daarna zijn de plannen in het najaar van 2020 gedeeld met de inwoners van Lievelde. De reacties waren ronduit positief. Daarna is het plan nog verfijnd om lokale wensen en woonbehoefte vorm te geven.

Het voorstel gaat over de eerste fase voor het park. Dit zijn 18 woningen aan de kant van de Bergstraat en maximaal 4 tiny houses in het park. Het gaat om een mix van starterswoningen, seniorenwoningen, twee onder een kap, vrijstaande woningen en vier geheel zelfvoorzienende kleine woningen in het park. Bart Porskamp: “Hiermee verwachten we ook starters een plek te kunnen bieden. En we zorgen hiermee voor mogelijke doorstroom van woningen in het dorp.”

De ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Kern Lievelde 2015‘. Daarom heeft het college een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan ligt voor een periode van zes weken ter inzage op de website van de gemeente: www.oostgelre.nl/actueel/bekendmakingen.

De verwachting is dat in het najaar de gemeenteraad een besluit neemt over het plan. Bij een positief besluit vindt de uitgifte van de kavels direct daarna plaats. Waar de tiny houses aan moeten voldoen wordt dan ook bekendgemaakt.