Home » Gem. Bronckhorst » Nieuwbouw Kompaan college Vorden vordert: Bouwstart in november na goedkeuring raad

Nieuwbouw Kompaan college Vorden vordert: Bouwstart in november na goedkeuring raad

1752

VORDEN – De realisatie van de langverwachte nieuwe school van het Kompaan College in Vorden komt steeds dichterbij. Met een kredietvoorstel aan de gemeenteraad wordt beoogd om binnen het budget te blijven en de bouwwerkzaamheden in november te starten.

In 2020 heeft de Bronckhorster gemeenteraad middelen toegewezen voor de constructie van een moderne voortgezet onderwijsinstelling aan de Almenseweg in Vorden. De bestaande faciliteiten van het Kompaan College zijn verouderd en ongeschikt voor het eigentijdse onderwijsconcept van de school. De geschatte kosten voor de nieuwbouw van deze school, bedoeld voor ongeveer 400 leerlingen, waren aanvankelijk € 11,7 miljoen (prijspeil 2020). Gezien de verwachte prijsstijgingen in de loop der tijd, is er in 2020 al rekening mee gehouden in de begroting van 2023. De recente aanbesteding heeft een prijsstijging van ongeveer 17% aangetoond, echter blijft deze stijging binnen de normen voor onderwijshuisvesting. Het college van B&W heeft een kredietvoorstel ter waarde van dit bedrag voorgelegd aan de gemeenteraad, die hierover eind september een beslissing zal nemen.

Sinds het raadsbesluit in 2020 zijn diverse stappen ondernomen. Een ruimtelijke visie voor het gebied is in samenwerking met omwonenden opgesteld, het gebouw en buitenterrein zijn ontworpen, de kavel is aangeschaft en de bestemming van het perceel is gewijzigd. De omgevingsvergunning is verstrekt in mei 2023 en de Europese aanbesteding voor de bouw en buitenruimte is succesvol afgerond. Deze aanbesteding heeft aangetoond dat er circa € 1,9 miljoen extra benodigd is voor het project, voornamelijk vanwege gestegen bouwkosten als gevolg van arbeidsmarkt- en materiaalkrapte.

De school heeft de verantwoordelijkheid voor het bouwproces. Na goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit kan de bouw van start gaan. De aanvangsfase zal bestaan uit het bouwrijp maken van het terrein. De prognose is dat de bouwwerkzaamheden in november van dit jaar aanvangen en dat de nieuwe school haar deuren opent na de jaarwisseling van 2024-2025.