19 mei 2024
Home » Gemeente » Omgekeerde vlaggen verwijderd uit bebouwde kom

Omgekeerde vlaggen verwijderd uit bebouwde kom

673

WINTERSWIJK – Woensdag 3 augustus heeft de gemeente Winterswijk in de bebouwde kom de omgekeerde vlaggen die er nog hingen verwijderd. Het ging om vlaggen aan provinciale en gemeentelijke eigendommen. Burgemeester Bengevoord: “We hebben dit van tevoren afgestemd met provincie en politie. Ingrijpen was gelukkig niet nodig, want deze keer verliep alles rustig en veilig.”

Een week eerder, woensdag 27 juli, besloot de gemeente tot het verwijderen van de omgekeerde vlaggen in de bebouwde kom na afstemming daarover met de provincie Gelderland. Vanwege agressie en bedreigingen moest de gemeente het verwijderen toen staken. Enkele vlaggen waren al verwijderd; de overige vlaggen heeft de gemeente woensdag 3 augustus weggehaald.

Neutrale openbare ruimte
De omgekeerde vlaggen werden door sommige inwoners als kwetsend en onwenselijk ervaren. Daarnaast is het ophangen van deze vlaggen volgens de door de gemeenteraad vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de openbare ruimte bovendien neutraal moet zijn.

Open voor gesprek
Eerder uitte het college begrip voor de zorgen van boeren over de voorgenomen stikstofmaatregelen. Leden van het college hebben hierover gesproken met boeren en hun vertegenwoordigers. De collegeleden blijven openstaan voor gesprek.

Gezamenlijke verklaring raadsfracties
Over de eerdere agressie en bedreigingen hebben de fracties in de gemeenteraad zich uitgesproken in een gezamenlijke verklaring.

Nieuwe bestemming
De gemeente beraadt zich nog op een nieuwe bestemming voor de verwijderde vlaggen.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!