21 mei 2024
Home » Gemeente » Onderzoeken nieuwvestigingen intensieve veehouderijen Harreveld afgerond

Onderzoeken nieuwvestigingen intensieve veehouderijen Harreveld afgerond

217

OOST GELRE – De onderzoeken die moesten worden uitgevoerd naar aanleiding van de mogelijke nieuwvestiging van twee intensieve veehouderijen in Harreveld zijn afgerond. Daarmee kan het college van B&W nu overgaan tot besluitvorming over deze nieuwvestigingen. Voordat het college dit besluit neemt worden de initiatiefnemers van de twee nieuwvestigingen nog uitgenodigd voor een gesprek met het college.

Op zich is de vestiging van nieuwe bedrijven voor intensieve veehouderij al enige tijd niet meer mogelijk in Oost Gelre. Maar deze twee bedrijven in Harreveld zijn al in 2011 met de procedure begonnen. Daardoor kunnen ze gebruik maken van het overgangsrecht.

Discussie in de raad
Op 7 maart 2017 was de nieuwvestiging al onderwerp van discussie in de raad. Een motie van OOG om de bedrijven niet toe te staan werd toen verworpen door een meerderheid van de raad. Uitkomst van het overleg was dat het college de procedure voortzet, maar wel goed in beeld brengt wat de mogelijkheden en consequenties van besluitvorming voor of tegen deze vestigingen zijn.

Onderzoeken afgerond
Het ene bedrijf is al verder in de procedure dan het andere. Maar voor beide gold dat er nog twee onderzoeken gedaan moesten worden: een verkeersonderzoek en een onderzoek van de GGD naar de gezondheidsaspecten. Nu de onderzoeken afgerond zijn en de resultaten bekend zijn kan het college een besluit nemen. Vóórdat het college dit besluit neemt worden de initiatiefnemers nog uitgenodigd voor een gesprek met het college van B&W.

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vestiging van de twee bedrijven staan op www.oostgelre.nl onder het kopje Actueel – Nieuws.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!