18 mei 2024
Home » Gemeente » Oost Gelre en De Graafschap Verbindt werken komende 3 jaar samen 

Oost Gelre en De Graafschap Verbindt werken komende 3 jaar samen 

2529

OOST GELRE – We kennen De Graafschap als onze regionale prof-voetbalclub. Maar naast het spelen in de  nationale competitie zet de club zich al jaren in voor maatschappelijke projecten. Het gaat daarbij  om inwoners van de Achterhoek aan te zetten om samen meer te bewegen. Dat is niet alleen goed  voor de gezondheid, maar het helpt ook tegen eenzaamheid. En zo zijn er wel meer positieve  effecten van sporten te benoemen. Namens de gemeente Oost Gelre tekende wethouder Bart  Porskamp afgelopen vrijdag de overeenkomst met de stichting De Graafschap Verbindt om de  komende drie jaar die projecten samen op te pakken.

De missie van de stichting is ‘geen Achterhoeker aan de zijlijn’. Stichting De Graafschap Verbindt wil  het welzijn en de leefsituatie van inwoners van de Achterhoek bevorderen. Samen met partners zet  de stichting maatschappelijke projecten op. Wethouder Bart Porskamp: “Voor de gemeente Oost  Gelre is dit een mooie gelegenheid om activiteiten rondom thema’s als gezonder leefstijl en het  tegengaan van eenzaamheid concreet te maken.”

Mooie voorbeelden
In 2022 hebben we als gemeente al kennis kunnen maken me projecten van De Graafschap Verbindt.  Zo konden inwoners meedoen aan het Voetbalmix toernooi Samen D’ran, de Noabers competitie en  oefenwedstrijden voor Walking Footbal, een soort wandelend voetballen. Sport brengt mensen  samen, ook op andere manieren. Zo kon je samen voetbalherinneringen ophalen met Veur Altied en  was er het Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) project in samenwerking met het Marianum  scholengemeenschap.

Gezamenlijke uitvoeringsagenda voor drie kalenderjaren
Op basis van belangrijke en actuele thema’s stellen de twee partners een gezamenlijke  uitvoeringsagenda samen. De succesvolle projecten uit 2022 keren terug en worden aangevuld met  nieuwe activiteiten. De lokale uitvoeringspartners en het lokaal beweeg- en sportakkoord ‘Heel Oost  Gelre Beweegt’ worden betrokken bij de uitvoering.

Kijk voor meer informatie over de stichting op  www.degraafschap.nl/maatschappelijk/stichting-de-graafschap-verbindt


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!