Home » Beltrum » Monitoring laat zien: meer woningen in Achterhoek nodig voor waarde economie

Monitoring laat zien: meer woningen in Achterhoek nodig voor waarde economie

1283

ACHTERHOEK – De recent verschenen woon- en vastgoedmonitor onderschrijft de ambitie van de Achterhoek om flink bij te dragen aan het doel voor meer woningen in Nederland. De Achterhoek heeft een fors aandeel van 8390 woningen ingediend. De monitor laat zien dat er in de Achterhoek nog te weinig woningen zijn voor starters (huur en koop) en ouderen, waarbij de behoefte aan ‘wonen met zorg’ groeit. Daarnaast is de Achterhoek in trek bij nieuwkomers, gunstig voor de uit de pan rijzende vraag naar arbeidskrachten. De bouwplannen blijven momenteel nog achter bij de vraag. Kortom, de Achterhoekse woningmarkt staat voor stevige opgaven.

Gezien de ambities van de regio en de bijdrage die de Achterhoek wil leveren aan de landelijke bouwopgave, staan er momenteel te weinig sociale huurwoningen en betaalbare huur- en koopwoningen. Arjen van Gijssel, voorzitter Wonen & Vastgoed bij 8RHK ambassadeurs: “Daarom blijven we in de Achterhoek toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen toevoegen voor iedereen. Er zijn goede voorbeelden te noemen, zoals de Uuthuuskes; flexwoningen voor jongeren, en verduurzaming van een flink aantal woningen, bijvoorbeeld met het behaalde Volkshuisvestingsfonds. Samen met woningcorporaties, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland bouwen we verder. Samen vormen we een passend regionaal woonplan tot 2030. Zodat inwoners het mooie rapportcijfer 8 voor wonen in de Achterhoek blijven geven. “

De woonwensen
Een grote groep die wil verhuizen in of naar de Achterhoek, lukt het ondanks de overspannen woningmarkt daadwerkelijk te verhuizen. Alleen starters blijven achter: slechts 20% van de starters met verhuisplannen verhuist. Daarbij belanden starters die willen kopen te vaak in een huurwoning, omdat er voor hen te weinig passende koopwoningen op de markt zijn. Voor de groeiende groep ouderen stijgt de vraag naar toegankelijke en geclusterde woonvormen, vanwege langer en zelfstandig thuis wonen. Ook hiervoor is aandacht nodig, aldus de onderzoekers.

De Achterhoekse bevolking
De bevolking van de Achterhoek blijft groeien door nieuwe inwoners van buiten de regio. In 2021 kwamen er bijna 500 inwoners bij.  Alle zeven gemeenten trokken per saldo nieuwe inwoners aan. Daarnaast zet de stijgende lijn in het aantal huishoudens in de Achterhoek door, met een toename van 750 in 2021. De groep 75-plussers groeit het hardst. Van de nieuwkomers is ruim de helft 30-60 jaar en werkend, gunstig voor de krappe arbeidsmarkt.

Nieuwbouw en verduurzaming
Er kwamen in 2021 ruim 500 woningen bij, waarvan ruim 300 nieuwbouwwoningen. De overige woningen ontstonden door herbestemming en transformatie. In Doetinchem werden veel middenhuur-woningen gebouwd (huurprijs tot €1000,- per maand). In andere gemeenten kwamen er veel koopwoningen. De verduurzaming van met name bestaande koopwoningen behoeft aandacht. Positief is het toenemende aantal zonnepanelen, van 10% van de woningen in 2017 naar meer dan 25% op dit moment.

De volledige woonmonitor is te vinden op https://www.achterhoekmonitor.nl/dashboard.php (klik op Wonen en Vastgoed)