18 mei 2024
Home » Gemeente » Overstap naar aardgasvrij Oost Gelre

OOST GELRE – In de vergadering van dinsdag 14 december 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. In het nationaal Klimaatakkoord van 2019 staat dat alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij moeten worden. Woningen en andere gebouwen zullen we op den duur niet meer met aardgas verwarmen, maar op een duurzame manier zonder aardgas. Dit zorgt voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2 en gaat klimaatverandering tegen. Daarnaast stopt de aardgasproductie in Groningen om aardbevingen te voorkomen. Ook wil de Nederlandse overheid minder afhankelijk zijn van aardgas uit het buitenland.

De overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie. Elke gemeente in Nederland maakt hiervoor in 2021 een plan: de Transitievisie Warmte.

In deze toekomstverkenning beschrijven we wat de warmtetransitie is en wat de alternatieven zijn voor aardgas. Hoe kunnen we de warmtevraag en het warmteaanbod het beste op elkaar afstemmen in onze gemeente? De Transitievisie Warmte kunt u in zijn geheel lezen via www.energieneutraaloostgelre.nl/aardgasvrij.

Niet over één nacht ijs
De warmtetransitie vindt niet van de één op de andere dag plaats. We doen dit samen met onze inwoners. Stap voor stap. Samenwerken met inwoners en ondernemers staat hierin centraal.

We gaan eerst de kansen onderzoeken in Hooiland (Lichtenvoorde) en Noord-West (Groenlo). Samen met de inwoners en partners gaat de gemeente samenwerken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende duurzame warmtealternatieven.

De overstap naar een aardgasvrij Oost Gelre
Verwarmen en koken doen we in de toekomst zonder aardgas. In de animatie ziet u hoe we in Oost Gelre de warmtetransitie zien. Deze animatie bekijkt u via https://energieneutraaloostgelre.nl/aardgasvrij/transitievisie-warmte/. Energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. Daarom zetten we vol in op het isoleren van gebouwen. Tips en adviezen hierbij vindt u op www.agem.nl.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!