Foto: \

Provincie kent € 500.000,- toe aan Hof aan de Dijkstraat

LICHTENVOORDE – De provincie Gelderland heeft € 500.000,- euro toegekend aan het woningbouwproject Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. De bijdrage komt uit het programma Steengoed Benutten. Wethouder Marieke Frank is blij met de toezegging: “Het is een duidelijk signaal van de provincie dat ze het belang van dit project onderschrijven en vertrouwen hebben in de meerwaarde ervan voor de leefbaarheid in Lichtenvoorde.”

Onlangs heeft wethouder Frank samen met WWW Ontwikkeling BV een handtekening gezet onder de afspraken voor de realisering van 25 woningen aan de Dijkstraat . Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, “de Dijkstraat wordt weer een representatieve aanloopstraat naar het centrum. En tegelijk voorzien we in een grote behoefte aan woningbouw.”

Impuls voor de Dijkstraat
Dat de provincie hier vanuit het project Steengoed Benutten in bijdraagt geeft het belang van dit project aan, meent wethouder Frank. “Woningbouw is een speerpunt van het college. De Dijkstraat gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast krijgt de omgeving een enorme impuls. Het vraagt een forse investering en de bijdrage van de provincie is daar zeer welkom in.” WWW Ontwikkeling BV is op dit moment bezig met de verdere uitwerking van de plannen. Meer informatie daarover staat op www.hofaandedijkstraat.nl.

2021 schop in de grond
De komende maanden wordt het plan verder doorontwikkeld. De komende maanden staan in het teken van de procedures, zoals het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het streven is om dit in de zomer van 2021 voor elkaar te hebben, aldus wethouder Frank: “Dan kan direct na de kermis van 2021 de schop in de grond. Samen met de bouwactiviteiten op de Nieuwmarkt en de realisering van het activiteitenplein, waarvoor we al eerder € 400.000,- kregen van de provincie, zetten we enorme stappen. Als ik kijk naar het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur, dan geven deze projecten echt kleur aan het centrum van Lichtenvoorde.”