20 mei 2024
Home » Gemeente » Raad stemt in met privatisering beheer en onderhoud voetbalvereniging KSV

Raad stemt in met privatisering beheer en onderhoud voetbalvereniging KSV

488

De raad heeft vorige week ingestemd met het privatiseren van het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie van voetbalvereniging KSV uit Vragender. Dit betekent dat KSV eenmalig een bijdrage krijgt van € 190.000 en jaarlijks een bijdrage van € 9.000 voor beheer, onderhoud en vervangingen. De gronden blijven in eigendom van de gemeente.

Voetbalvereniging KSV bestaat in 2035 100 jaar. Zij heeft met een werkgroep onderzocht wat er voor nodig is om de kwaliteit van de vereniging en de accommodatie te kunnen garanderen voor de toekomst. Met de bijdragen van de gemeente kan KSV deze garantie afgeven. Alle leden van de vereniging hebben unaniem ingestemd met privatisering. Dit is belangrijk, omdat privatisering inzet vraagt van vrijwilligers.

Privatisering beheer en onderhoud past binnen Sportvisie
Bereikbare, goede en kwalitatieve sportaccommodaties zijn de basis voor een vitale samenleving. Daarnaast is in de Sportvisie 2021-2025 aangegeven dat we – waar mogelijk – de verantwoordelijkheid, beheer en exploitatie overdragen aan gebruikers of private partijen. De privatisering van KSV past hier goed binnen.

Maatwerk per sportvereniging
Vanuit de sportvisie 2015-2025 en het coalitieakkoord volle kracht vooruit is het een speerpunt om waar mogelijk beheer en onderhoud over te dragen naar private partijen / verenigingen. De gesprekken met KSV zijn positief verlopen en de voetbalvereniging ziet met de eenmalige en jaarlijkse bijdrage haar toekomst positief in. Soortgelijke gesprekken zijn op termijn goed mogelijk met de andere niet-geprivatiseerde voetbalverenigingen in onze gemeente. In de gesprekken is het voorbeeld KSV uitgangspunt en vervolgens volgt maatwerk per voetbalvereniging


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!