21 mei 2024
Home » Gemeente » Sociaal Economisch onderzoek agrarische sector Oost Gelr

Sociaal Economisch onderzoek agrarische sector Oost Gelr

247

OOST GELRE – Het college van B&W stelt de raad voor een sociaal economisch onderzoek uit te voer onder de 300 agrariërs in de gemeente. Volgens wethouder Marieke Frank geeft het onderzoek inzicht in het agrarisch ondernemersklimaat in het buitengebied. “Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het er financieel-economisch voor staat, maar ook hoe het met de ondernemer zelf gaat”.

Het onderzoek is een duidelijke wens vanuit de raad. Volgens Wethouder Frank is bewust gekozen om het onderzoek breed op te zetten. “Dat begint al met de keus om alle agrariërs er bij te betrekken. We willen ons niet beperken tot een doelgroep, zoals de varkenshouders of de melkveebedrijven. We gaan voor een breed onderzoek naar de vitaliteit  van onze agrarische ondernemers en de kwaliteit van de erven.

Keukentafelgesprekken
Voor het onderzoek wordt bijna € 60.000,- uitgetrokken. Dat heeft alles te maken met de omvang en de zorgvuldigheid van het onderzoek, aldus wethouder Frank: ”Een deskundig bureau voert het onderzoek uit. Die sturen iedereen een brief, maken een belronde en houden keukentafelgesprekken. Ook wordt een aantal avonden georganiseerd voor agrariërs en de zogenaamde erfbetreders.”

Handvatten voor vervolgacties
Uiteindelijk moet er een eindrapport komen dat een duidelijk beeld geeft over de kansen en risico’s van het boerenbedrijf in Oost Gelre. Een rapport dat ook handvatten biedt voor vervolgacties, aldus de wethouder: “Een voorbeeld daarvan zijn de coachingtrajecten die we agrariërs kunnen aanbieden. Het moet de agrariër helpen een goed gemotiveerde keuze te maken over zijn toekomst, voor zijn bedrijf én voor zichzelf.”

Maart 2018 van start
Het voorstel van het college wordt op 6 maart aan de raad voorgelegd. Bij een positief besluit van de raad gaat het onderzoek direct van start. Heeft u vragen over dit voorstel of het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Rieke Koers van de gemeente Oost Gelre, via r.koers@oostgelre.nl of (0544) 39 34 97.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!