Home » Tenderproces zonneparken Oost Gelre in juni van start

Tenderproces zonneparken Oost Gelre in juni van start

208

OOST GELRE – 1 juni a.s. start de inschrijfperiode van de eerste tranche van het tenderproces voor de aanleg van zonneparken in Oost Gelre. Het gaat om zonneparken met een oppervlakte van meer dan 2 ha. Initiatiefnemers kunnen zich inschrijven, maar moeten wel met een goed plan komen, aldus wethouder Bart Porskamp: “Op deze manier houden we greep op het aantal zonneparken, maar ook op de kwaliteit en de omvang. We zijn zuinig op ons karakteristieke landschap en dat zie je terug in de manier waarop we de initiatieven beoordelen.”

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn, dus net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Energie  besparen is daarin belangrijk, evenals zonnepanelen op huizen en bedrijven. Maar er is meer nodig, aldus wethouder Proskamp: “We hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig, dus windmolens, zonneparken/zon op erf en biomassa-installaties. We dagen initiatiefnemers uit om met ideeën en plannen te komen. We starten nu de eerste tranche van een tenderproces voor zonneparken.

Zuinig op landschap
Het tenderproces voorziet in een aantal spelregels waar initiatiefnemers rekening mee moeten houden. Die spelregels moeten wildgroei en een onredelijke aantasting van het landschap voorkomen. Initiatiefnemers moeten met een goed plan komen. Wethouder Porskamp: “Ze moeten onder andere aangeven hoe ze omgaan met meervoudig ruimtegebruik. Een mooi voorbeeld is het zonnepark op bedrijventerrein Laarberg, dat tegelijk ook een retentiegebied voor overtollig water vormt. Maar ze moeten ook aangeven hoe ze het zonnepark willen inpassen in het landschap, hoe ze rekening houden met cultuurhistorie en ecologie. En ze moeten zorgdragen voor een goede dialoog met de omgeving ”

Financiële participatie
Een belangrijk onderdeel van het plan is de financiële participatie. Bijvoorbeeld hoe omwonenden mee kunnen doen in het project. Wethouder Porskamp hierover: “Wij willen dat de omgeving mee profiteert van de opbrengst. Een mooi voorbeeld zijn de projecten van de energiecoöperaties in onze gemeente. Leden delen mee in het rendement en er zijn zelfs mogelijkheden om lokale activiteiten financieel te ondersteunen. Dat komt de leefbaarheid ten goede. Op dezelfde manier verwachten wij ook dat de initiatiefnemer voor een zonnepark goede ideeën heeft over financiële participatie.”

Leren van ervaringen
Het beleid voor de zonneparken groter dan 2 hectare wordt periodiek geëvalueerd. De eerste tranche loopt over een periode van een half jaar. Vóórdat de tweede tranche van start gaat, wordt op basis van de ervaringen het beleid al dan niet aangepast, aldus wethouder Porskamp: “Zo houden we regie over wat we in het buitengebied wel en niet toestaan. We willen in 2030 energieneutraal zijn. Maar wel in goede balans met de waarde die we aan ons landschap hechten.”

Informatie
Meer informatie over de energietransitie Oost Gelre is te vinden op www.oostgelre.nl.

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.