Home » Een nieuwe wandelroute in kerkdorp Zieuwent!

Een nieuwe wandelroute in kerkdorp Zieuwent!

370

ZIEUWENT – Op 13 april a.s. wordt de Droebelwandelroute officieel geopend! Deze route is een onderdeel van het grotere wandelnetwerk in de Achterhoek dat werkt met knooppunten. De wandelroute gaat meest over de mooi gelegen kerkenpaden van ons dorp en voert langs verschillende droebels.

Misschien is niet bij iedereen bekend wat een droebel is. Een droebel is een groepje vlak bij elkaar gelegen boerderijen. Ooit is zo’n droebel ontstaan vanuit één (stam)huis. De eerste bewoning van ons dorp vond plaats op de enkele natuurlijke verhogingen in het verder zo laag gelegen landschap dat in de winter meest onder water stond. Vanuit het stamhuis werd er in de loop der tijden door zoon of dochter bijgebouwd. Er kon bijgebouwd worden voor zover de grootte van de natuurlijke verhoging dit toeliet: soms was er maar plek voor twee boerderijen, soms ook voor meerdere. Bij de eerste bewoners van de droebels is de familierelatie nog duidelijk. Men woonde vlak bij elkaar en hielp elkaar, in goede en slechte tijden (naoberhulp). Uit droebel de Hoenderboom, dat slechts bestaan heeft uit Groot en Klein Hoenderboom, is de dorpskom van Zieuwent ontstaan.

In de loop der tijden is er veel veranderd. Met name na de ruilverkaveling van de vorige eeuw: er zijn boerderijen gesloopt, land is geëgaliseerd, veel natuurlijke houtwallen tussen de verschillende landjes zijn verdwenen. Toch zijn er nog droebels te onderscheiden in het Zieuwentse landschap.

Al lange tijd is de Oudheidkundige Vereniging Zuwent (OVZ) bezig hier iets mee te doen. De OVZ wil het begrip ‘droebel’ bewaren, ook voor komende generaties. Gelukkig heeft de OVZ hierin de steun gekregen van Gemeente Oost Gelre. En in april is het zover: dan wordt de Droebelwandelroute officieel geopend. De route wordt gemarkeerd met groene voetstapbordjes die de wandelaar de weg wijzen langs enkele droebels van Zieuwent. In het gedenkpark van het dorp staat het beginpaneel van de wandelroute. Dit beginpaneel zal officieel onthuld worden bij de opening. Daarnaast is er bij alle droebels een bord geplaatst, langs en parallel aan de openbare weg. Hier zijn al veel enthousiaste reacties op gekomen.

De Oudheidkundige Vereniging Zuwent hoopt dat veel mensen plezier zullen beleven aan deze wandelroute en dat het begrip ‘droebel’ behouden blijft voor komende generaties en daarmee een stukje geschiedenis van Zieuwent.