Vincentiusvereniging, De Mattelier en gemeente Oost Gelre tekenen samenwerkingsovereenkomst

Deel dit bericht

GROENLO – De Vincentiusvereniging, De Mattelier en de gemeente Oost Gelre hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin wordt duidelijk hoe de twee organisaties in Groenlo invulling geven aan sociaal culturele activiteiten en (arbeidsmatige) participatie. Op basis van de gemaakte afspraken is duidelijk welke activiteiten waar plaatsvinden, aldus wethouder Hoenderboom. “We waren het al eens over het feit dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Nu is ook duidelijk waar ze voor die activiteiten terecht kunnen.”

Aanleiding voor de gesprekken vormde een discussie in de gemeenteraad, begin februari, over de rolverdeling tussen Vincentius en De Mattelier. De discussie had te maken met de plannen van Vincentius om te verhuizen naar een grotere locatie aan de Ruurloseweg in Groenlo, aldus wethouder Hoenderboom: “Op die locatie heeft Vincentius meer mogelijkheden om haar activiteiten te ontplooien. Het pand staat al leeg, dus het is ook een mooie invulling van het pand. De raad wilde weten wat dit betekent voor organisaties als de Stadskamer, het Repaircafé of de Maaltijdgroep.”

Belang van de doelgroep
Vincentius, De Mattelier en de gemeente hebben daarover constructieve gesprekken gevoerd om daar duidelijke afspraken over te maken. Wethouder Hoenderboom: “We stellen alle drie het belang van de doelgroep voorop, iedereen moet mee kunnen doen. Dat vormt de basis voor de afspraken. En voor de doelgroep is belangrijk dat ze duidelijkheid krijgen en zich thuis voelen op de plek waar hun activiteiten plaatsvinden. Dat gegeven maakte dat we eigenlijk vrij snel tot concrete afspraken zijn gekomen die nu in deze samenwerkingsovereenkomst worden bekrachtigd.”

Participatie
Eén van de uitgangspunten in de overeenkomst is dat De Mattelier de centrale ontmoetingsplek in Groenlo is waar sociaal culturele activiteiten plaatsvinden. Activiteiten die gericht zijn op (arbeidsmatige) participatie van inwoners uit Groenlo vinden bij Vincentius plaats. Wethouder Hoenderboom: “Daarin fungeert Vincentius ook als springplank, dat mensen die ondersteuning nodig hebben uiteindelijk de stap kunnen zetten naar andere sociaal culturele activiteiten bij De Mattelier.”

Logische verdeling
Belangrijk in de overeenkomst is de afspraak dat alle partijen steeds in gesprek blijven over waar welke activiteiten plaatsvinden. Zo is afgesproken dat de Stadskamer op termijn overgaat naar de nieuwe locatie van Vincentius. Het Repaircafé en de Maaltijdgroep blijven in de Mattelier. “En organisaties die nu al bij één van beide hun plek hebben blijven daar ook. Bijvoorbeeld Schuldhulp op Maat, de Voedselbank en de Formulierenbrigade blijven bij de Vincentius. Zo hebben we een logische en vooral duidelijk verdeling.”

Nieuwe locatie Vincentius
Deze week heeft het college van B&W ingestemd met de functiewijziging van de nieuwe locatie voor Vincentius aan de Ruurloseweg. Wethouder Hoenderboom: “Dat maakt de weg vrij voor Vincentius om verder invulling te geven aan de nieuwe locatie en daarmee nog beter in de kunnen spelen op de behoeften van hun doelgroep. Vanuit de goede samenwerking met De Mattelier heeft Groenlo daarmee een duidelijk en herkenbaar aanbod in de participatie van inwoners die deze ondersteuning nodig hebben.”