Foto: Renske te Bogt

Boeren verstoren vakantieborrel gemeenteraad

GROENLO/ACHTERHOEK – Boeren uit het buurtschap Zwolle, Berkelland en Oost Gelre hebben vrijdag 10 juli voor Villa Welgelegen in Groenlo geprotesteerd tegen de komst van twee zonneparken rond Zwolle. Daar had de gemeenteraad van Oost Gelre in het restaurant een vakantieborrel. Met 25 tractoren waren ze ernaar toe gereden.

Al gauw kwamen raadsleden vergezeld met de burgemeester en de wethouders naar buiten. Daar werd afwisselend geluisterd en heftig gediscussieerd over de problemen waarmee de landbouw kampt.

Er heerst veel onbegrip en woede bij de boeren uit Oost Gelre en Berkelland. Hoe kan de gemeenteraad op één na geen bedenkingen hebben voor de aanleg van 10 hectare zonne-akker (Hegemansweg) en mogelijk een zonneveld van 9 hectare (Zomereiken aan Berkenhofweg) bij Zwolle, terwijl daar totaal geen draagvlak voor is bij de bevolking. In en rond Zwolle werden in een mum van tijd 666 handtekeningen opgehaald. Ze vinden dat er onnodig landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonneparken. De boeren zelf hebben voor 10 hectare aan zonnedaken aan initiatieven liggen, maar krijgen de uitvoering niet voor elkaar. De oorzaak is dat zij de energie niet mogen leveren aan Liander: het netwerk is volgens de netwerkbeheerder ontoereikend om de hoeveelheid stroom te transporteren.

Behalve onbegrip heerst er onder de agrariërs ook een onrechtvaardig gevoel. Zij vinden dat je eerst de daken op stallen en op die van de bedrijven op industrieterrein De Laarberg moet leggen vóórdat landbouwgrond wordt opgeofferd. Ze voelen zich bekocht omdat de energiecoöperatie Groenkracht uit Groenlo voor hun leden gaat investeren in zonnepanelen op de akkers als ‘zogenaamd duurzaam’ wat het niet is volgens de boeren. De grond hebben zij nodig voor de stikstofdepositie en voor gras en teelt van gewassen voor veevoer. De gronden zijn volledig vergund zodat zij circulair kunnen zijn.

Klik voor meer informatie

Voermaatregel
Het boerenprotest van vrijdagavond tegen de komst van zonneparken op landbouwgrond, haakt aan bij de landelijke protesten rond het verplichte eiwitdieet voor melkvee. Minister Carola Schouten wil het eiwit in krachtvoer verlagen zodat de stikstofoxiden worden verlaagd en daarmee ruimte krijgt om de woning- en wegenbouw vlot te trekken. Afgelopen week hebben boeren tegen die wetregel dagelijks gedemonstreerd. Daarbij worden de boeren die op tractoren over wegen rijden steeds meer als machtsvertoon gezien dat dreigend overkomt.

Bij het boerenprotest van vrijdag in Den Haag is de FDF-voorman van de Achterhoek Thijs Wieggers door de politie opgepakt. De politie had hem tegengehouden omdat hij van de aangegeven route afweek. Hij wilde met een stel anderen boeren in tractors bij Mc Donald wat eten halen. Dat frustreerde hem en stapte toen in de tractor waarbij een politieman het pistool trok waarna Wieggers in een politiebus werd gezet en naar het bureau moest.

UPDATE
Boerenvoorman Thijs Wieggers uit Mariënvelde, die vrijdagavond opgepakt werd, is zaterdag aan het begin van de avond vrijgelaten.