Foto: Marcel Houwer |

Bosje is tegen afspraken in gekapt.

Deel dit bericht

GROENLO – Het bosje, bij het Blik, dat afgelopen week is gekapt blijkt gemeentelijk eigendom te zijn en had niet gekapt mogen worden. Het bosje stond naast het Oldenhuisterrein dat ontwikkeld wordt voor woningbouw. “Nu blijkt dat door initiatiefnemer Oldenhuis Ontwikkeling BV meer weggehaald dan toegestaan, namelijk ook een deel van het bosje dat buiten de overeenkomst met de gemeente valt”, laat wethouder Marieke Frank van de gemeente Oost Gelre in een reactie weten. De gemeente is hier onaangenaam door verrast en staat nu voor een voldongen feit. De gemeente heeft de initiatiefnemer hierop aangesproken en uitleg gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarnaast wil deze afspraken maken over herstel en met name de realisering van een voedselbos dat al in de oorspronkelijke plannen was opgenomen.

Kappen deel van bosje
Het bosje is wel eigendom van de gemeente, maar in een overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is wel vastgelegd dat de initiatiefnemer Oldenhuis Ontwikkeling BV deze grond mag gebruiken voor de voorbereiding op de woningbouw en aanleg van infrastructuur. “Voor de kap was geen vergunning nodig op basis van de huidige regels. De initiatiefnemer heeft de buurtbewoners hierover begin januari jongstleden per brief geïnformeerd. Ongeveer de helft van het bosje zou gekapt worden. Het andere deel zou blijven staan en onderdeel worden van een nog te realiseren voedselbos”, aldus Frank.

Voedselbos
De gemeente staat nu voor een voldongen feit. Het was en is nog steeds de bedoeling om op deze plek een voedselbos te realiseren. De gemeente gaat nu in overleg met de initiatiefnemer om een groenplan te maken waarin in ieder geval de realisering van het voedselbos een plek krijgt. De gemeente Oost Gelre laat weten hier ook de hier ook de omgeving bij te betrekken.