Home » Groenlo » Bouw mestvergister lijkt van de baan

GROENLO – De bouw van een mestvergistingsinstallatie op het bedrijventerrein de Laarberg bij Groenlo lijkt van de baan. De initiatiefnemer voor het project, WSB Energy, heeft de optie voor het sluiten van een koopovereenkomst voor de grond op het bedrijventerrein ‘van rechtswege beëindigd’.

Al sinds 2012 waren er plannen om in Groenlo een mestvergistingsinstallatie met een verwerkingsinstallatie voor het digestaat te realiseren. Jaarlijks zou er 450.000 ton varkensdrijfmest, 150.000 rundveedrijfmest en bermmaaisel worden verwerkt tot biogas, mestpellets en water. De mest zou aangeleverd worden door Achterhoekse veehouders. Oorspronkelijk kwam het plan van de Duitse onderneming RMS. Daarvan werden de activiteiten in 2020 overgenomen door WSB Energy.

De vergunningen voor het project werden in 2019 door de rechter vernietigd. WSB Energy beschikte wel over een voorlopige koopovereenkomst voor aankoop van grond op de Laarberg, die loopt tot het einde van dit jaar. Daarna zou deze overeenkomst nog met vier jaar verlengd kunnen worden. Vanuit de gemeenteraad van Oost Gelre werd gevraagd of er al een besluit was genomen over de verlenging. De verantwoordelijk wethouder liet daarop weten dat de voorlopige koopovereenkomst ‘van rechtswege is beëindigd’.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen