Foto: Marcel Houwer |

Gebiedsontwikkeling voor nieuwbouw De Molenberg in Groenlo

GROENLO – Marga Klompé heeft plannen om woonzorgcentrum De Molenberg aan de Ziekenhuisstraat in Groenlo te her ontwikkelen. De wens is om, met behoud van de kapel, op de huidige plek van De Molenberg nieuw te gaan bouwen. Het bestaande gebouw kenmerkt zich mede door de ligging aan de gracht. Een mooie en unieke ligging die Marga Klompé wil behouden.
De bedoeling is dat hetzelfde aantal zorgappartementen wordt teruggebouwd.

Herontwikkeling biedt kansen voor openbare ruimte
Wanneer het gebied wordt her ontwikkeld biedt dit kansen om de gedateerde openbare ruimte te verbeteren. Zo kan het vestingstadkarakter, zoals al aan de oostzijde van de stad (bij Scouting) is gebeurd, mogelijk worden versterkt, de verkeersstructuur worden verbeterd en kan er meer worden ingezet op het creëren van een groene binnenstad. Marga Klompé en de gemeente willen hierin graag samenwerken.

De raad neemt op 6 juli een besluit
Op dit moment is geen budget beschikbaar voor het maken van de plankosten. De planvorming voor de openbare ruimte is begroot op € 100.000. Het college heeft ingestemd met het voorstel en stelt de raad voor krediet beschikbaar te stellen. De raad beslist hierover op 6 juli.


Dit bericht is 1328x gezien