Bron / auteur: S.v. Grol

Landelijk generaal pardon voor schorsingen

Deel dit bericht

GROENLO – 30 april 2021 heeft de S.V. Grol aan de KNVB in Zeist gevraagd een landelijk generaal pardon af te kondigen voor alle nog lopende schorsingen. Zodat er een ‘herstart met het voetbalhart’ komt na de lange coronaperiode. Iedere voetballer zou de nieuwe competitie met een schone lei kunnen starten. De Grol gaf aan dat dit een positieve maatregel van de KNVB kan zijn om het verlies van leden na de coronaperiode te beperken. Het is een signaal van aandacht en betrokkenheid van de voetbalbond. Geschorste spelers hebben hun straf eigenlijk uitgezeten, zij konden er niets aan doen dat er zolang geen wedstrijden mochten worden gespeeld. In een toelichting heeft Grol toegevoegd dat de club zelf geen enkel belang heeft bij het voorstel. Er zijn bij Grol nauwelijks spelers met een lopende schorsing.

Op 17 mei 2021 heeft de KNVB positief op het verzoek van Grol gereageerd. De KNVB werkt aan een generaal pardon voor de straffen ‘uitsluiting’ en ‘functieontzegging’. Bij uitsluiting gaat het om uitsluiting van wedstrijden als straf voor gele en rode kaarten. Bij ‘functieontzegging’ mag je als straf een tijdlang een bepaalde functie niet uitoefenen, bijvoorbeeld als aanvoerder, trainer, leider of grensrechter. De KNVB is het generaal pardon nog nader aan het uitwerken. In de maand juni komen hier officiële berichten over. Wellicht dat alle gele kaarten die geregistreerd staan en nog niet tot een schorsing hebben geleid ook worden weggestreept.

Grol is trots op het resultaat van dit initiatief en heeft waardering voor de KNVB die dit verzoek met een positieve insteek in behandeling heeft genomen.

De Grol deed nog een tweede verzoek. Het verhogen van het aantal dispensatiespelers bij de jeugd per team van 3 naar 5 spelers. Alleen in het komende seizoen. Vooral kleinere clubs zouden het op die manier wat gemakkelijker kunnen krijgen om teams te vormen. Voor een kleine club kan het stoppen van twee spelers in een team al betekenen dat dit team moet worden opgeheven. Of misschien wel die hele leeftijdscategorie als de club maar één team in die categorie heeft. Met 5 dispensatiespelers die één jaar ouder mogen zijn dan normaal in die categorie, is het vormen van teams dan gemakkelijker. Ook hier had de Grol geen belang, bij het vormen de teams voor het komende seizoen heeft de club deze extra dispensatie niet nodig.

De KNVB heeft dit verzoek afgewezen. De KNVB vindt de huidige dispensatieregeling voldoende. In de pupillencategorie is dat bij 6 tegen 6 één dispensatiespeler, bij 8 tegen 8 twee dispensatiespelers en vanaf 11 tegen 11 zijn drie dispensatiespelers toegestaan bij de niet-selectieteams. Meiden hebben in alle teams bij de pupillen en junioren recht op dispensatie van één leeftijdsjaar.

De KNVB geeft aan dat de voorgestelde uitbreiding meer verschillen tussen teams gaat creëren. Dat grotere verschil gaat volgens de KNVB niet bijdragen aan eerlijkere en sportievere wedstrijden.

De Grol kan begrip opbrengen voor het standpunt van de KNVB. Het blijft altijd een afweging.


Dit bericht is 3x gezien