Home » Lichtenvoorde » Wijkvereniging ’t Hooiland gaat culinair!

Wijkvereniging ’t Hooiland gaat culinair!

302

LICHTENVOORDE – In 2017 is wijkvereniging ’t Hooiland gestart met het opzetten van het project ‘de Ontmoetingstuin’. Met behulp van participatie in de wijk is ingezet op een plek voor jong en oud. De wijkvereniging is met met de omgeving aan de slag gegaan om hier invulling aan te geven. Gemeente Oost Gelre faciliteerde de wijkvereniging om de gewenste ontmoetingsplek voor de wijk te creëren. De ontmoetingstuin is inmiddels gerealiseerd en wekelijks komen betrokken wijkbewoners samen.

Ontmoetingstuin zorgt voor verbinding in de wijk
Door de inzet van vele betrokkenen is de ontmoetingstuin zo goed als af. Zo zijn er verschillende paden en groenperken aangelegd. Wekelijks komen enthousiaste wijkbewoners op vaste tijden tuinieren om de paden en tuin te onderhouden. Daarnaast is er een moestuin aangelegd en een kas geplaatst. Vanuit de moestuingroep ’t Schoppenhöfke worden hier diverse groenten en planten gekweekt. Ook zijn er speeltoestellen en een buitentribune voor sport en (toneel)spel geplaatst. Tot slot is het wijkgebouw in de loop der jaren toegankelijk gemaakt voor alle gebruikers.

Meer ruimte voor verbinding en verschillende culturen
Na het realiseren van de ontmoetingstuin heeft de wijkvereniging de behoefte om de verschillende wijkbewoners met elkaar te verbinden. Het hooiland telt ruim 900 gezinnen en verschillende nationaliteiten. Zo ontstond het idee om culinair te koken met behulp van een uitbreiding van het wijkgebouw. In 2019 probeerde de wijkvereniging dit voor het eerst uit. Verschillende nationaliteiten maakten typische gerechten die afkomstig waren uit diverse culturen. Het was een groot succes.

De uitbreiding van het gebouw moet de mogelijkheid bieden om van elkaars cultuur te leren en letterlijk te proeven. Daarnaast kunnen er verschillende workshops en activiteiten gehouden worden met verse producten rechtstreeks uit eigen moestuin.

Verbouwing naar verwachting in november 2021 gereed
De verbouwing wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland. Ook lokale bedrijven zorgen voor een bijdrage. Voor de verdere aankleden en inrichting zal nog een crowdfundingsactie gestart worden.

Op 9 juli is de eerste schop in de grond gegaan om de uitbouw van het wijkgebouw te realiseren. Als de verbouwing meezit is de verwachting dat de aanbouw in november van 2021 gereed is. De uitbouw geeft op een nieuwe manier invulling aan de wijk. Zo wordt de Schoppe dé ontmoetingsplek in de wijk voor jong en oud.