20 mei 2024
Home » Groenlo » Nieuwbouwplannen voor De Molenberg in Groenlo

Nieuwbouwplannen voor De Molenberg in Groenlo

3276

GROENLO – Marga Klompé heeft plannen onthuld om circa 140 appartementen voor langdurige zorg te bouwen aan de grachtzijde van de Ziekenhuisstraat (nr. 14) in Groenlo. Deze appartementen zullen worden bewoond door mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Aan de overkant, op Ziekenhuisstraat 7, zal woningbouwcorporatie De Woonplaats ongeveer 33 appartementen realiseren. Bovendien komt er een gebouw met circa 32 appartementen die geschikt zijn voor zorgverlening. Marga Klompé is in gesprek met verschillende zorgaanbieders om vanuit dit gebouw diensten te leveren, zoals huisartsenzorg en zorg voor mensen met een beperking.

De Molenberg vanuit de lucht | Foto: Marcel Houwer

Een opvallend aspect van het nieuwbouwproject is het mogelijke gebruik van aardwarmtetechnologie. Uit proefboringen die in het eerste kwartaal van dit jaar zijn uitgevoerd, blijkt dat dit haalbaar is. Bij de laatste boringen is een diepte van 250 meter bereikt, wat veelbelovend is op het gebied van duurzaamheid. Uit ander onderzoek is echter gebleken dat het niet mogelijk is om warmte uit de gracht te onttrekken. Desalniettemin hebben de succesvolle proefboringen het vertrouwen vergroot dat er een zeer duurzaam gebouw kan worden gerealiseerd. Het installatieadviesbureau is nu belast met het verwerken van de boorresultaten.

De voorbereidingen voor de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen zijn in volle gang. Daarnaast wordt gewerkt aan het voorlopige ontwerp van De Molenberg, inclusief de openbare ruimte en de vestingwal. In de zomerperiode zal de meest recente schets, die als basis dient voor het bestemmingsplan, met het publiek worden gedeeld.

De kapel bij De Molenberg, die eigendom is van Marga Klompé en een gemeentelijk monument is, zal mogelijk worden verduurzaamd. Er wordt een provinciale subsidie aangevraagd om dit te onderzoeken. Het idee is om de kapel multifunctioneel te gebruiken, onder andere als café met terrasfunctie.

Stichting Marga Klompé is van plan om gedurende de zomer enkele bijeenkomsten te organiseren voor betrokkenen bij de nieuwbouw. Tijdens deze bijeenkomsten worden medewerkers, vrijwilligers, bewoners en de buurt van De Molenberg op de hoogte gebracht van de voortgang. Betrokkenen zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

De komende maanden zal er verder worden gewerkt aan de relatie tussen de nieuwe gebouwen en de aangrenzende openbare ruimte. Parkeren en beeldkwaliteit zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. De hoop is dat er in 2026 kan begonnen worden met de nieuwbouw.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!