Home » Groenlo » Raadsfracties organiseren informatieavond over nieuwbouw De Molenberg 

Raadsfracties organiseren informatieavond over nieuwbouw De Molenberg 

738

De Molenberg vanuit de lucht | Foto: Marcel Houwer

GROENLO – De fracties van OLW, OOG en PvdA hebben gezamenlijk het initiatief genomen om op korte termijn een openbare bijeenkomst te houden over de plannen voor De Molenberg in Groenlo. Iedereen die interesse heeft of belanghebbende is, is van harte welkom om met ons in gesprek te gaan. Doel is om in een open dialoog verschillende standpunten, belangen en creatieve ideeën te inventariseren, zodat de politiek deze kan betrekken bij de besluitvorming. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 juni in het sportcafé Den Elshof in Groenlo. Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie 19.30 uur.

De plannen voor nieuwbouw van woonzorgcentrum/verpleeghuis De Molenberg in Groenlo maken de tongen los in onze Grolse vestingstad. Begrijpelijk, want op een historisch gezien unieke locatie binnen de gracht zal volgens de plannen van Marga Klompe volledige nieuwbouw worden gerealiseerd. Alleen de oude Ziekenhuiskapel blijft intact.

Hoe het gebouwencomplex er uit zal gaan zien is nog niet bekend. Wel zijn er verschillende schetsen, die tonen dat aan de grachtzijde van de Ziekenhuisstraat drie omvangrijke gebouwdelen zijn gepland, elk bestaand uit meerdere bouwlagen. Past dit wel op deze locatie? Wordt er wel recht gedaan aan Groenlo Vestingstad? Zijn er ook alternatieven? Het zijn vragen die de gemeenschap en politiek bezighouden.

De afgelopen periode konden zienswijzen worden ingediend over het Beeldkwaliteitsplan voor de Molenberg. De gemeenteraad is door het college van burgemeester en wethouders gevraagd hier voor de zomervakantie nog een besluit over te nemen. Als raadsfracties vragen wij ons af of het nu al wel mogelijk is om een weloverwogen besluit te nemen en of de plannen wel passen in het doel “herstel van oud-stedelijke bebouwing” dat we met het Centrumplan Groenlo en de Omgevingsvisie Oost Gelre nastreven. Het historische karakter moet volgens ons meer leidend zijn in de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Alleen dan komen we tot een verantwoorde herontwikkeling van deze historische vestingstadlocatie.

Een gedragen, historisch verantwoorde oplossing is ook een toekomstbestendige oplossing, waarmee we huisvesting voor ouderen realiseren die decennialang in gebruik kan blijven.

Wij vinden het belangrijk dat we als gemeenteraad niet dezelfde fout maken als onze voorgangers 60 jaar geleden bij de bouw van de huidige Molenberg.

Raadsfracties OLW, OOG, PvdA
Voor vragen kunt u contact opnemen met raadslid Paul Wallerbos, 06-52581235

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.