Home » Groenlo » S.V. Grol in Bloei: Financieel en sportief sterk

GROENLO – Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 9 oktober in het Sportcafé van sportpark Den Elshof, reflecteerde S.V. Grol op zijn sterke positie, zowel financieel als sportief. Ondanks de 105 jaar van bestaan, met ongeveer 1400 leden waarvan 900 actieve spelers, blijft het voor de club essentieel om proactief en wendbaar te blijven.

Het financiële overzicht voor het seizoen 2022-2023, gepresenteerd door penningmeester Tom Hoffman, toonde besparingen aan van €16.000 ten opzichte van de voorafgaande begroting. Hoffman benadrukte de invloed van de energiemarkt op de uitgaven van de club. De financiële controle werd vorig seizoen uitgevoerd door Bert Franssen en Randy Keunekamp, en wordt dit seizoen overgenomen door Lotte Westervoorde en Tim Hubers. Het jaarverslag 2022-2023, samengesteld door secretaris Tonnie Zieverink, werd ook goedgekeurd.

De club is actief op zoek naar nieuwe bestuursleden door het aanstaande vertrek van een aantal leden, waaronder waarnemend voorzitter Harry Paf en voorzitter Organisatiebestuur Rob Westervoorde. Algemeen secretaris Tonnie Zieverink kondigde ook zijn aanstaande vertrek aan na het seizoen 2023-2024.

Uit een recente verenigingsenquête kwamen enkele actiepunten naar voren. Deze omvatten de verbetering van het vrouwen- en meisjesvoetbal, vervanging van natuurgrasvelden, meer erkenning voor de vele vrijwilligers en de verdere verduurzaming van sportpark Den Elshof. Daarnaast bevestigde bestuurslid Dennis Pasman dat er vanuit zijn bestuur concrete actieplannen zijn in lijn met het Beleidsplan 2023-2027.

De club kondigde ook aan dat zeven leden die 50 jaar lid zijn, evenals één lid die 75 jaar lid is, op 9 november zullen worden geëerd. Bovendien zal het clublied van S.V. Grol worden herzien om beter aan te sluiten bij de huidige visie en uitstraling van de vereniging.

Bron(nen) & Afbeelding(en)