VION Groenlo morgen open

GROENLO – Na definitieve instemming van de directeur publieke gezondheid Jacqueline Baardman van de GGD, mag de productielocatie van VION in Groenlo donderdag 4 juni 2020 weer opstarten van de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Er zijn vandaag nadere afspraken gemaakt zodat er vanaf morgen, 14 dagen na het gebiedsverbod voor de productielocatie Groenlo en oplegde quarantaine voor de 657 medewerkers, weer kan worden gestart. Met VION zijn afspraken gemaakt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In een protocol heeft VION de aanvullende maatregelen verwerkt. Hiermee geeft VION aan de overheidsregels en RIVM richtlijnen die van toepassing zijn te volgen en de risico’s -voor haar eigen medewerkers- te beperken.

Duidelijke afspraken en maatregelen

Eerder meldde burgemeester Annette Bronsvoort al dat onder de juiste voorwaarden, die onder andere door de NVWA, de GGD en de Veiligheidsregio worden gesteld, de slachterij van Vion Groenlo haar productie weer op zou kunnen starten. “Alle maatregelen om verdere besmettingen te voorkomen zijn genomen. We hebben er vanaf het begin bovenop gezeten en doorgepakt. Op basis van de afspraken die nu gemaakt zijn en de maatregelen die genomen zijn kan de productie weer opgestart worden.”

De belangrijkste aanvullende maatregelen hebben betrekking op:
het nemen van extra bescherming van medewerkers (o.a. vervoer, persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfectie);
het voorkomen van introductie van het virus in het bedrijf (o.a. gezondheidscontrole en desinfectie);
het aantoonbaar inbouwen van extra controlemechanismen in processen (o.a. triage van medewerkers, uitvoeren van bron- en contactonderzoek door bedrijfsarts, bemonsteren van lucht voor onderzoek en hygiëne en schoonmaak).
VION heeft met een schriftelijk garantie aangegeven alle aanvullende maatregelen per direct in alle Nederlandse vestigingen door te voeren.

Bron- en contactonderzoek
Het bron- en contactonderzoek bij de positief geteste VION-medewerkers is door de GGD uitgevoerd. Het betreft met name arbeidsmigranten welke voor een groot deel in Duitsland wonen. Dat maakte het onderzoek ingewikkeld. Aanvullend wordt in samenwerking met het RIVM en Erasmus MC onderzoek gedaan om meer zicht te krijgen op de besmettingsweg (in de fabriek, tijdens het vervoer of in de woonsituatie).

Zowel VION alsook betrokken uitzendorganisaties blijven de plicht houden om bij uitbraken direct en onverwijld gegevens aan te leveren. Inmiddels heeft de VNOG ook van uitzendorganisatie Horizon alle gevraagde gegevens ontvangen.

Duidelijk signaal
De GGD blijft de komende periode steekproefsgewijs testen uitvoeren en de situatie bij VION in Groenlo monitoren, aldus de burgemeester. “Ook blijven we voorlopig het vervoer van de arbeidsmigranten monitoren. Ik hoop dat we hiermee ook een duidelijk signaal afgeven aan de inwoners dat we alle maatregelen hebben genomen die belangrijk zijn in het bestrijden van het coronavirus. De GGD heeft mij te kennen gegeven dat het opstarten van de slachterij geen extra besmettingsrisico oplevert voor omwonenden. Maar mensen die toch vragen hebben kunnen zich altijd tot de GGD of tot de gemeente wenden.”

Intrekkingsbesluit
Een officieel Intrekkingsbesluit voor het eerder genomen Aanwijzingsbesluit verboden gebied is van kracht per 4 juni 2020.


Bron: https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/opstart-productielocatie-vion-groenlo
Foto: Marcel Houwer | archief