24 april 2024
Home » Hengelo (Gld) » Succesvolle en drukbezochte Inspiratiebijeenkomst VK-Oost

Succesvolle en drukbezochte Inspiratiebijeenkomst VK-Oost

433

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

HENGELO(Gld) – De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) kijkt terug op een succesvolle Inspiratiebijeenkomst ‘Samen sterk’ op donderdag 15 februari. Ruim driehonderd belangstellenden waren aanwezig bij Kerkemeijer in Borculo, waar onder andere Harold Zoet en Maurits von Martels, landbouwgedeputeerden van Gelderland en Overijssel te gast waren. Bekijk hier een korte video van de avond.

Avondvoorzitter Stefan te Selle ging met beide gedeputeerden in gesprek over het boerenperspectief in hun provincies. Hij legde hen vragen voor van leden die zij vooraf hadden ingediend. Welke doelen streven de gedeputeerden na voor het platteland? Hoe betrek je boeren gebiedsprocessen? Hoe zorg je voor beloning voor boeren die gebiedsdoelen realiseren? En welke ruimte kan de provincie ondernemers bieden in beleid? Het was een open gesprek waarin de gedeputeerden de aanwezigen aanspoorden om ondernemend initiatief te pakken in de gebiedsprocessen. Ook spraken ze hun waardering uit voor de resultaten binnen VK-Oost.

Perspectief voor boeren
‘In de zaal zaten veel betrokken ondernemers die al vele jaren op een duurzame manier hun bedrijven proberen vorm te geven. De resultaten zijn er en dat kunnen we als provincie Overijssel goed gebruiken’, blikt gedeputeerde Maurits von Martels terug.

Ook Harold Zoet kijkt positief terug op de avond. ‘Het is goed om tijdens deze avond elkaar te ontmoeten, gesprekken te voeren en te netwerken. Dat is wat VK-Oost al heel sterk doet: samen leren en kennis delen. Het is bovendien belangrijk dat wij als landbouwgedeputeerden elkaar kunnen vinden en dat we op die manier stevig het gesprek aan kunnen gaan met Den Haag voor werkbare regels en systemen die zorgen voor perspectief voor de boeren.’

Samenwerking voor betere bodem
Giske Warringa, projectleider en deelnemer aan het project ‘Samenwerking akkerbouw melkveehouderij Drenthe’,  ging onder andere in op ervaringen met hoe en waarom een ruimere teeltrotatie een positief effect heeft op het bodemleven en de druk van plantenziekten.
Warringa: ‘Samenwerking tussen melkvee en akkerbouw heeft veel voordelen, maar dit is wel afhankelijk van de ligging van je bedrijf en de grond’, gaf ze de aanwezigen mee. ‘Wet- en regelgeving zal meer gebiedsgericht ingestoken moeten worden in plaats van sectorgericht.’
Gerard Abbink van Groeikracht vertaalde de Drentse ervaringen naar Oost-Nederland.
‘We zullen meer met vlinderbloemigen aan de slag moeten, want we mogen minder bemesten én we willen goed gras verbouwen. Daar kan roulatie in het bouwplan en dus meer samenwerking met akkerbouwers zeker bijpassen.’

Over VK-Oost
De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (voorheen VKA) is een lerend netwerk van melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere grondgebruikers op alle grondsoorten in Oost-Nederland. Bij VK-Oost leren boeren van boeren in een uitdagend leerprogramma. Dit doen ze in studiegroepverband. Samen ontwikkelen ze kennis in projecten en kennisgroepen. Deze opgedane kennis is direct toepasbaar op het eigen bedrijf. Samen met haar partners werkt VK-Oost aan de gezamenlijke doelen. Zie ook www.vruchtbarekringloopoost.nl

Loeren bij de Boeren
De volgende Inspiratiebijeenkomst van VK-Oost is op 13 september 2024. Voor de vierde keer wordt dan het evenement Loeren bij de Boeren gehouden, waarbij VK-Oost-leden hun bedrijven openstellen voor leden en andere belangstellenden. Ze geven aan de hand van vooraf vastgestelde thema’s een excursie en verdiepende informatie over hun bedrijfsvoering, ervaringen en keuzes.

Bron(nen) & Afbeelding(en)