Home » Groenlo » College van B&W besluit tot realisatie jongerenontmoetingsplekken in Groenlo en Lichtenvoorde

College van B&W besluit tot realisatie jongerenontmoetingsplekken in Groenlo en Lichtenvoorde

1313

LICHTENVOORDE / GROENLO – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de beslissing genomen om jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) te realiseren in Groenlo en Lichtenvoorde. Informatieavonden zijn reeds gehouden om omwonenden te informeren en te betrekken bij de plannen voor deze nieuwe faciliteiten.

Onderzoek Bevestigt Behoefte aan JOP’s

Een recent onderzoek onder de jongeren in Oost Gelre onthulde de behoefte aan specifieke ontmoetingsplekken in de twee steden. Een representatieve afbeelding van een JOP is gedeeld met de gemeenschap om een beeld te geven van hoe deze ontmoetingsplekken eruit kunnen zien.

Constructieve Dialoog Tijdens Informatieavonden

Tijdens de informatiebijeenkomsten kwamen omwonenden, jongeren, gemeentelijke vertegenwoordigers, jongerenwerk, handhavingsambtenaren en de politie samen om open gesprekken te voeren en afspraken te maken over het gebruik van de JOP’s. Door deze ontmoetingsplekken op te nemen in de reguliere rondes van de politie en boa’s, streeft men ernaar eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Gekozen Locaties

De gekozen locatie voor de JOP in Lichtenvoorde is aan de Esstraat, naast het park bij de ijsbaan, terwijl de plek in Groenlo aan de Parallelweg, naast het busstation is gesitueerd. Beide locaties zijn uitgekozen omdat ze aan de nodige criteria voldoen, zoals een minimale afstand van 100 meter tot de dichtstbijzijnde woning, een verharde weg en adequate straatverlichting.

Planning en Voortdurende Evaluatie

Er is een tijdsbestek van minimaal 12 maanden voorzien voor het gebruik van de JOP’s, met een geplande plaatsing in de tweede helft van het eerste kwartaal van 2024. Er zal regelmatig worden geëvalueerd met jongeren en buurtbewoners om de impact en het succes van de JOP’s te beoordelen.

Openbare Bekendmaking en Bezwaarprocedure

De vergunningsaanvragen voor het plaatsen van de JOP’s zijn ingediend en zullen gepubliceerd worden op www.officielebekendmakingen.nl.

Bron(nen) & Afbeelding(en)