Home » Lichtenvoorde » Koninklijke onderscheiding voor Herman ter Haar

Koninklijke onderscheiding voor Herman ter Haar

394

LICHTENVOORDE – Op zaterdag 11 september 2021 reikte burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre een Koninklijke onderscheiding uit aan Herman ter Haar (66 jr.) uit Lichtenvoorde. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL)cin ‘t Zwaantje, in aanwezigheid van zijn familie, de politie als vorige werkgever, het voltallige bestuur van de SBL en de corsokoepel.

Herman ter Haar is gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn totale vrijwillige activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van cultuur en welzijn, zowel lokaal alsook landelijk.

Hieronder volgt een opsomming van zijn vrijwilligerswerk:

1976 – heden Wagenbouwer, uitvoerend lid en bestuurslid Corsogroep Rensing-Mellink
Herman ter Haar is vanaf 1976 een betrokken wagenbouwer bij de groep Rensing-Mellink. Hij is bestuurslid geweest en in die periode brengt hij structuur aan binnen de wagenbouwersgroep.
2004 – 2008 2008 – heden Bestuurslid/Voorzitter Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde/Stichting Kermiscomité Lichtenvoorde
Vanaf 2004 is Herman bestuurslid en in 2008 wordt hij voorzitter van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. Bij zijn aantreden heeft de heer Ter Haar een visie- en missiedocument geschreven. Het bestuur is professioneler ingedeeld door het oprichten van diverse werkgroepen.

Zo is er een werkgroep techniek en veiligheid van de corsowagens, om de veiligheid voor de bouwers én het publiek te borgen. Er is een werkgroep die zich bezighoudt met de huisvesting van de wagenbouwers voor goede bouwlocaties, en een werkgroep PR en relatiebeheer.

Door deze aanpak komen meer bezoekers naar voor het corso naar Lichtenvoorde. Ook is de Duitslandcampagne opgezet, om het corso over de grens te promoten, waardoor ook het aantal Duitse bezoekers is toegenomen.

Herman vernieuwt het relatiebeheer en werkt een sponsorplan uit. Door zijn gedrevenheid is er de afgelopen 13 jaar een dynamischer dahliacorso neergezet, met regionale en landelijke uitstraling.

2013 – heden Geef Lichtenvoorde Kleur/ Corso Experience
De Stichting Bloemencorso is vanaf het begin betrokken bij het programma Geef Lichtenvoorde Kleur. Dit is een programma tot 2025 waarin de gemeente Oost Gelre samen met inwoners, ondernemers en verenigingen werkt aan het neerzetten van Lichtenvoorde als kleurige hotspot in de Achterhoek. Als contactpersoon van de SBL heeft de heer Ter Haar gewerkt aan het plan “Corso Experience”.  Binnen dat programma wordt de bezoeker een dagdeel vermaak aangeboden op het gebied van het bloemencorso.In de openbare ruimte van Lichtenvoorde is bijvoorbeeld de corsopromenade in het centrum gerealiseerd, met plaquettes van winnende corsowagens. Ook is de corsotuin aan de Richterslaan aangelegd.
2016 – heden Corsokoepel Nederland, vice voorzitter
Dit samenwerkingsverband is de spreekbuis van alle bloemen- en fruitcorso’s in Nederland. Samenwerking om het erfgoed levendig te houden en gezamenlijk sterker te worden. Binnen de Corsokoepel is de heer Ter Haar een bevlogen bestuurder. Veel overleggen en initiatieven hebben ertoe geleid dat de Minister in 2020 de corsocultuur heeft voorgedragen voor plaatsing op de Immateriële Werelderfgoedlijst van de Unesco. Samen met het uitzetten van het corso in lesprogramma’s op school in het project Corsowijs, zorgt dit voor het behoud van het erfgoed en de overdracht op de volgende generatie corsobouwers.
2016 – heden Bestuurslid Stichting 4en5 mei Lichtenvoorde
Herman is actief bestuurslid van de Stichting 4en5 mei Lichtenvoorde. Hij is medesamensteller van het programma rond de jaarlijkse 4 mei herdenkingen. Ook is hij kartrekker binnen de diverse projecten die in het kader van 75 jaar Vrijheid nog worden georganiseerd.