Home » Lichtenvoorde » Oproep: bouwlocatie gezocht voor Van Reedestraat

Oproep: bouwlocatie gezocht voor Van Reedestraat

437

LICHTENVOORDE – De oudste corsogroep van Lichtenvoorde moet direct na het corso hun bouwlocatie verlaten. Zij zijn daarom dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Tijdelijk mag, maar het liefst willen zij een permanente bouwlocatie.

De afgelopen vijf jaren kon corsogroep Van Reedestraat gebruik maken van het terrein van de Vihamij op het industrieterrein. Voorzitter Tonny Roelofswaard van de corsogroep: “In verband met uitbreidingsplannen moeten we het terrein in oktober schoon opleveren. Daar is van onze kant alle begrip voor, maar het probleem ligt er wel. Samen met de gemeente dachten we een nieuwe locatie te hebben gevonden voor drie jaar met een uitloop naar vier jaar, maar door omstandigheden waar je geen vat op hebt is deze plek uiteindelijk niet doorgegaan. Daardoor is er wel een grote tijdsdruk om een nieuwe locatie te vinden. Ervaring leert dat niet bouwen er toe leidt dat bouwers naar andere corsogroepen gaan.”

Dringende oproep
Herman ter Haar van Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde: “We zijn als SBL al een tijd in gesprek met de gemeente over een nieuwe, gezamenlijke bouwlocatie voor meerdere corsogroepen. Vergelijkbaar met de locatie Lievelderweg. Corsogroep Van Reedestraat is niet de enige groep die op zoek is naar een nieuwe locatie, maar voor hen is de nood momenteel wel het hoogst. We zijn nog steeds in overleg met de gemeente om hetzij een tijdelijke, hetzij een permanente bouwlocatie voor hen te vinden. Als er geen tijdelijke bouwplek wordt gevonden, dan heeft dit misschien tot gevolg dat deze corsogroep ons corso moet verlaten. We doen dan ook een dringende oproep aan de Lichtenvoordse gemeenschap om deze corsogroep te helpen. Mensen die ruimte beschikbaar hebben, worden verzocht contact op te nemen met ons”

Gezamenlijke bouwlocatie
Vanuit de gemeente is eventmanager Vincent Lette nauw betrokken bij de zoektocht naar een gezamenlijke bouwlocatie. “Samen met onze afdeling Ruimtelijke Ordening doen we er alles aan om een oplossing te vinden voor deze corsogroep. Als iemand een plek aan kan bieden voor tijdelijke opslag van materialen of zelfs een tijdelijke bouwlocatie beschikbaar kan stellen, dan gaan wij er alles aan doen om dit (vergunning technisch) voor elkaar te maken. In de tussen tijd blijven wij zoeken naar een geschikte locatie waar wij meerdere corsogroepen kunnen huisvesten. We hebben al wel een aantal locaties op het oog, maar daar is nog overleg voor nodig met andere overheden zoals provincie, de betrokkenen en natuurlijk de omwonenden.”