13 april 2024
Home » Lichtenvoorde » Statushouders azc Winterswijk krijgen zinvolle dagbesteding bij Hameland

Statushouders azc Winterswijk krijgen zinvolle dagbesteding bij Hameland

214

LICHTENVOORDE – Hameland en asielzoekerscentrum Winterswijk slaan de handen ineen om een zinvolle dagbesteding te realiseren voor statushouders. De statushouders, die in afwachting van definitieve huisvesting wonen in het azc in Winterswijk, gaan tijdens een stageperiode werken bij de sociale werkvoorziening Hameland in Lichtenvoorde. De samenwerkingsovereenkomst is deze maand getekend en de eerste personen zijn gestart met de stage in Lichtenvoorde.

Werkgever Service Punt Achterhoek heeft Hameland gevraagd om mee te werken aan een project om statushouders uit het azc Winterswijk een zinvolle daginvulling te bieden. In samenwerking met het azc is door Hameland bekeken welke werkzaamheden bij de sociale werkvoorziening geschikt zijn en welke randvoorwaarden er zijn. Naast het uitvoeren van het werk is er ook veel aandacht voor de Nederlandse taal en zogenaamde werkvloercompetenties. Het COA is blij met deze samenwerking omdat dit bijdraagt aan een vroegtijdige integratie en participatie van statushouders in de maatschappij.

De samenwerkingsovereenkomst tussen azc Winterswijk en Hameland is aangegaan voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Als Hameland eind dit jaar feitelijk ophoudt te bestaan, wordt de samenwerking overgenomen door Werkbaan Oost. Deze nieuwe organisatie zet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de sociale werkvoorziening voort. Werkbaan Oost is te beschouwen als een gedeeltelijke doorstart van Hameland, waar dan in totaal 375 mensen werken.