Home » Inloopavond bestemmingsplan Zonnepark Lievelde

Inloopavond bestemmingsplan Zonnepark Lievelde

273

Donderdag 25 april van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis

LIEVELDE – Het college van B&W in Oost Gelre heeft in 2018 onder voorwaarden medewerking verleend aan een initiatief voor een zonnepark in het buitengebied bij Lievelde. Met ingang van 12 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Om belangstellenden hierover goed te informeren is er op donderdag 25 april een inloopavond in het gemeentehuis. Dit initiatief is een pilotproject, gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet.

Zonnepark
Het initiatief is afkomstig van de twee Lieveldse ondernemers. Ze willen op eigen grond, samen met ontwikkelaar Sunvest, een zonnepark aanleggen. De locatie bevindt zich tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk in Lievelde. Het zonnepark zal circa 10 MWp opleveren, voldoende stroom voor circa 3.000 huishoudens. De komst van het zonnepark draagt daarmee bij aan de doelstelling Oost Gelre Energieneutraal in 2030.

Eerdere communicatie
De initiatiefnemers hebben al eerder gesproken met omwonenden en belangenorganisaties. Daarnaast hebben ze een eigen inloopavond belegd over hun plannen. Door de omgeving goed te betrekken bij het plan willen de initiatiefnemers komen tot een goed en breed gedragen plan. De besluitvorming ligt uiteraard nog steeds bij het college en de gemeenteraad. Daarvoor ligt nu het ontwerpbestemmingsplan vanaf 12 april voor een periode van 6 weken ter inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen daar via een zienswijze op reageren.

Informatie
De inloopavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. De initiatiefnemer is aanwezig om vragen te beantwoorden. Informatie vanuit de initiatiefnemers is te vinden op https://sunvest.nl/zonnepark-lievelde/. Naast uitleg over het bestemmingsplan zal de gemeente ook vragen beantwoorden over de Omgevingswet.

[su_box title=”Achtergrond” style=”bubbles” box_color=”#4d7787″ title_color=”#000000″ radius=”2″]Pilot Omgevingswet
De overheid bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. De Omgevingswet bundelt heel veel wetten en regels in één wet.

De wet biedt meer ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving, meer maatwerk ook. Een belangrijk onderdeel is de participatie. Een initiatiefnemer moet zelf met de omgeving in gesprek over zijn plan. Bij een aanvraag moet de initiatiefnemer aangeven hoe hij de belangen van de omgeving in kaart heeft gebracht en op welke manier hij daar rekening mee houdt in het plan.

Het zonnepark Lievelde is een pilot waarin we ervaring opdoen hoe zo’n participatietraject het beste kan verlopen. Op Youtube staan veel filmpjes over de Omgevingswet. Meer informatie staat ook op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
[/su_box]