GGD houdt steekproef op COVID-19 bij vleesverwerkingsbedrijf Achterhoek

Deze week heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland een uitgebreide steekproef op het coronavirus bij 212 medewerkers van een vleesverwerkingsbedrijf in de Achterhoek gedaan. Op dit moment, woensdag 20 mei 2020, zijn 45 medewerkers positief getest.

Voor GGD Noord- en Oost-Gelderland is dit aanleiding om ook de overige 380 medewerkers te testen en bron- en contactonderzoek te doen. Een groot deel van de besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die zowel in Duitsland als in Nederland werken. De Duitse en Nederlandse overheid werken samen om in kaart te brengen hoe de verspreiding van het coronavirus in de grensregio op dit moment is.

Maatregelen om verspreiding in te dammen
In Noordrijn-Westfalen zijn corona besmettingen vastgesteld in een vleesverwerkingsbedrijf. Vroeg signaleren en de vereiste maatregelen nemen zijn belangrijk om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Er is veel verkeer van personeel in de grensregio tussen Duitsland en Nederland. Van de productielocatie in de Achterhoek woont een groot deel van de medewerkers in Duitsland. Dat was aanleiding om op deze locatie een steekproef uit te voeren. Geen van de positief geteste medewerkers had ernstige klachten. Inmiddels zijn zij en hun huisgenoten voor twee weken thuis in quarantaine.

Grensgemeenten in Nederland en Duitsland en inspecties en ministeries zijn betrokken.

 

Reactie burgemeester Annette Bronsvoort
“Ik ben door de GGD geïnformeerd over het testen van medewerkers bij VION Groenlo en de uitslagen daarvan. Ik ben geschrokken van het aantal besmettingen dat is aangetoond bij medewerkers. We zien dat landelijk meer ruimte ontstaat om breder te testen op het coronavirus. Dat geeft zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus met betrekking tot grensoverschrijdend woon-werk verkeer. Maar het aantal geconstateerde besmettingen vind ik wel zorgwekkend. Ik vind het ook erg voor de 45 mensen die het op dit moment betreft. Dat heeft grote impact. Het is goed dat de GGD hier doortastend in optreedt en alle protocollen in werking heeft gezet om verdere besmettingen te voorkomen.

Ik kan me voorstellen dat mensen ongerust zijn door het vaststellen van deze besmettingen. Het is belangrijk dat nu ook de overige 380 medewerkers getest worden. Op basis daarvan kunnen we duidelijkheid verschaffen over het aantal besmettingen en de noodzakelijke maatregelen. En daarmee doorgaan op de weg die we samen zijn ingeslagen: het bestrijden van het coronavirus”, aldus burgemeester Annette Bronsvoort.

Voor iedereen geldt in de strijd tegen corona:
Vermijd drukte
Was je handen regelmatig en goed
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geef geen hand
Houd ten minste 1,5 meter afstand
Zorg goed voor jezelf.
En:

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten.
Mijd sociaal contact.
Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts >38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.
Vragen over coronavirus: 0800 – 1351 (7 dagen per week van 08.00-22.00 uur) of kijk op de website van de GGD Noord- en Oost Gelderland: www.ggdnog.nl