Home » Neede » IVN-wandeling: Natuurontwikkeling in het Noordijkerveld.

IVN-wandeling: Natuurontwikkeling in het Noordijkerveld.

727

NEEDE – Op 17 juli organiseert IVN-afdeling Oost-Achterhoek een wandeling door natuurontwikkelingsgebied het Noordijkerveld. De start is om 14.00 uur, bij de kruising Elsmansdijk/Aaftingdijk te Neede. Parkeren kan bij de Vitens waterwinning aan de Haardijk. Volg de IVN-borden. De wandeling duurt ongeveer twee uur.

Het natuurontwikkelingsgebied Noordijkerveld ligt tussen de plaatsen Gelselaar en Markvelde, aan de grens van de provincie Gelderland met Overijssel. Het is 120 hectare groot en beslaat 40 hectare nieuwe natuur, waarvan 27 hectare verschraald is. In het verleden was dit een uitgebreid vochtig heidegebied met vennen. Rond 1900 was het grootste deel ontgonnen tot gras- en akkerland. Zo ontstond een landbouwgebied met natte weilanden en akkers op schrale zandgrond, afgewisseld met bosjes. Tevens werd er een spoorlijn tussen Neede en Noordijk aangelegd waarvoor het zand uit de ballastputten werd gebruikt. Een eeuw later, 1999/2000, begon de nieuwe natuurontwikkeling en herinrichting.

Momenteel is het een groot, gevarieerd, weidegebied met ballastputten en vennen. Grote delen van de bovenste bodemlaag zijn afgeschraapt en ingezaaid met diverse planten. Ook de reeds in de grond aanwezige zaden kwamen tot ontkiemen. Zodat onder andere klokjesgentiaan, ogentroost, avondkoekoeks-bloem, gaspeldoorn, dop- en struikheide hun plekje heroverden. Omdat 20 ha waterwingebied is van Vitens, is dit deel vrij droog, wat goed te zien is aan de ontwikkeling van de flora. In het gebied rondom het Vitens-gebouw groeien onder andere: orchidee, pimpernel, ratelaar, grasklokje, blauwe knoop. Rond de putten en vennen komt fonteinkruid, vederkruid en krabbenscheer voor. Voor insecten, zoals vlinders, is het gebied een paradijs op aarde, maar ook amfibieën, vogels en grotere fauna hebben deze snoeptuin ontdekt. Met wat geluk en onder begeleiding van IVN-gidsen valt er genoeg te zien voor iedereen.

Aanmelden hoeft niet, meewandelen is gratis. Voor de consumptie halverwege wordt een bijdrage van een euro gevraagd.

Informatie: Hans Berndsen, 0545-47222, j.berndsen1@upcmail.nl

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen