19 mei 2024
Home » Gemeente Oost Gelre ontvangt tweede ster Veilig Buitengebied

Gemeente Oost Gelre ontvangt tweede ster Veilig Buitengebied

850

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre heeft de tweede ster Veilig Buitengebied ontvangen voor de samenwerking die publieke en private partijen zijn aangegaan het buitengebied van Oost Gelre heel, schoon, veilig en vitaal te houden. De uitreiking van deze tweede ster vond half december plaats bij Loon- en mechanisatiebedrijf Vragender.

De handtekening op de poster die hoort bij de tweede ster werd ondertekend door Dorpsbelangen Organisatie, DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland), Stichting Marke Vragenderveen, Waterschap Rijn en IJssel, Liander, Veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland, Omgevingsdienst Achterhoek, LTO Noord (regio Oost), politie, gemeente Oost Gelre en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

Preventie
Veilig Buitengebied richt zich op de preventie van criminaliteit in het buitengebied. Inwoners, agrariërs en bedrijven worden actief geïnformeerd over mogelijke vormen van criminaliteit in het buitengebied. Over hoe criminaliteit in het buitengebied kan worden herkend.

Burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre: “We willen Oost Gelre graag één van de veiligste gemeenten van Nederland laten zijn en blijven. Hierdoor kunnen mensen hier met plezier wonen, werken en recreëren. Deze Publiek-Private Samenwerking Veilig Buitengebied heeft ons beter geleerd wat er speelt en gaandeweg kwamen er steeds meer partners bij om mee samen te werken. Stap 1 was het behalen van de eerste ster in 2021, en die ster behouden vraagt voortdurende aandacht met elkaar. Dat heeft nu geresulteerd in de tweede ster. Zo werken wij samen, continue aan een veilig buitengebied in Oost Gelre.”

Extra oren en ogen
Anton Jansen, manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland: ‘Het buitengebied van Oost Gelre vormt  een geweldig leefgebied, waarop we zuinig moeten zijn. Leefbaar houden gaat niet vanzelf en ik ben trots dat dit grote aantal partners uit zowel de publieke als de private sector nog steeds samenwerken aan het proces Veilig Buitengebied.  De extra ogen en oren van alle partners zijn een welkome aanvulling in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Niet voor niets zeggen we: KIEK UUT, criminelen hebben hier niets te zoeken.’

Oost Gelre is na Bronckhorst de tweede gemeente in Nederland die de tweede ster Veilig Buitengebied in ontvangst heeft genomen. In de provincies Gelderland en Overijssel is inmiddels zo’n 80% van de gemeenten onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland aan de slag met deze Publiek-Private Samenwerking.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!