Home » Gem. Oost Gelre » ROVA neemt proef met wegen van pmd-containers voor betere recycling

ROVA neemt proef met wegen van pmd-containers voor betere recycling

302

OOST GELRE – ROVA is een proef gestart waarbij de vrachtwagens, zijladers genoemd, het gewicht van pmd-containers (plastic, metaal en drankkartons) controleren voordat deze geleegd worden. De proef wordt uitgevoerd in 13 gemeenten, waaronder Oost Gelre, met als doel de kwaliteit van het ingezamelde pmd te verbeteren.

De proef richt zich op het identificeren van vervuilde pmd-containers door het gewicht ervan te controleren. Een vooronderzoek door ROVA in samenwerking met de Wageningen Universiteit wees uit dat een volle pmd-container die meer dan 14 kilo weegt, met 95% zekerheid vervuild is. De proeffase zal deze bevindingen verder toetsen.

De relevantie van deze proef ligt in het verhogen van de recycleerbaarheid van pmd. Minder vervuiling leidt tot effectievere recycling, vermindering van de hoeveelheid te verbranden restafval, lagere verbrandingskosten en een positief effect op de afvalstoffenheffing.

De proef verloopt in drie fasen:

  1. Verifiëren of 14 kilo een betrouwbaar criterium is voor het detecteren van vervuiling.
  2. Analyseren van de inhoud van ‘te zware’ containers om de aard van de vervuiling te bepalen.
  3. Chauffeurs controleren ‘te zware’ containers en laten deze staan indien ze vervuild zijn.

ROVA houdt burgers op de hoogte van de voortgang en de resultaten van de proef.