19 mei 2024
Home » Politiek » D66 Oost Gelre wordt Democraten Oost Gelre

OOST GELRE – Bij de komende raadsverkiezingen op 16 maart 2022 zal D66 meedoen als lokale politieke partij onder de naam Democraten Oost Gelre. Een aantal leden van D66 hebben de lokale partij opgericht onder deze naam. In goed overleg met het Landelijk Bestuur van D66 is voor deze naam gekozen.

De huidige fractie van D66 zal de raadsperiode gewoon afmaken, en na de verkiezingen naadloos overgaan in de fractie Democraten Oost Gelre.
De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat wij als lokale afdeling nog dichter bij de bevolking willen staan.

Fractievoorzitter Jerry van der Meulen zal ook bij de komende verkiezingen de lijsttrekker zijn. Het beleid van de afgelopen jaren zal in grote lijnen ongewijzigd blijven.

Onze speerpunten blijven ongewijzigd in de nieuwe raadsperiode zoals sluiting of verplaatsing van Vitelco, duurzaamheid, afschaffing diftar, woningbouw voor iedereen, waaronder tiny houses voor jong en oud, of andere woonvormen waarvoor de belangstelling groot is. Bijvoorbeeld Flexwoningen. Wij blijven streven naar een transparant gemeentebestuur en samenleving waarin plaats is voor iedereen.
Extra aandacht gaat uit naar onze kwetsbare inwoners en ook blijven wij er naar streven om Oost Gelre een Fairtrade-gemeente te laten worden. Wij zijn, zoals een ieder weet een groene partij waarbij de leefbaarheid voorop staat. Het sociale gezicht van onze fractie, zoals in de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar was, zal ook in de volgende raadsperiode te herkennen zijn.

Maar liefst ruim 2650 kiezers stemden bij de laatste verkiezingen op D66. Wij hopen dan ook dat onze D66 kiezers ons trouw zullen blijven, zeker nu wij doorgaan als lokale partij. Uiteraard wel met het gedachtegoed van D66.

Wij gaan ervan uit, door de wijziging naar een lokale partij, wij de burgers van Oost Gelre nog beter kunnen bereiken. Geen druk meer van een landelijke partij.

Aan de vervolmaking van de kandidatenlijst wordt nog hard gewerkt. Wij merken wel dat de belangstelling voor de Democraten Oost Gelre vrij groot is.
Wij zien dat inwoners van de kleine kernen extra veel belangstelling tonen voor de lijst. Zij zijn dan ook van harte welkom op onze kandidatenlijst.

Ook de deelnemers aan de cursus “Politiek Actief” kunnen nu echt politiek actief worden bij onze club. Ook voor hen is er nog plaats op de lijst.
Zij kunnen de kennis die in de cursus is opgedaan bij ons in de praktijk brengen.
De aanmelding voor de kandidatenlijst staat daarom nog steeds open.
Medio januari willen wij de definitieve kandidatenlijst bekend maken

Aanmelding kan bij Jerry van der Meulen en Jan Janssen en via ons emailadres.

Namens de D66-fractie Oost Gelre en Democraten Oost Gelre

Jerry van der Meulen 06 – 40 60 61 71 democratenoostgelre@gmail.com
Jan Janssen 06 – 28 53 36 25


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!