Home » Politiek » Gemeente Oost Gelre neemt maatregelen tegen Vandalisme

Gemeente Oost Gelre neemt maatregelen tegen Vandalisme

928

GROENLO – In reactie op de recente golf van vandalisme tijdens de herfstvakantie, waarbij meerdere prullenbakken werden vernield en graffiti werd aangebracht, kondigt de gemeente Oost Gelre verscherpte toezicht- en handhavingsmaatregelen aan. De kwestie werd onder de aandacht gebracht door CDA-raadslid Jeroen Gerritsen tijdens een raadsvergadering, waarbij hij de zorgen van de partij uitte en opriep tot actie.

Het college van B&W, vertegenwoordigd door de burgemeester Annette Bronsvoort, heeft bevestigd dat er al actie ondernomen is met verhoogde inzet van de politie en BOA’s. Deze inspanningen hebben geleid tot het in beslag nemen van een scooter en het uitdelen van meerdere boetes aan jongeren. De gemeente werkt samen met de politie en jongerenwerk aan een structurele aanpak van jeugdoverlast.

De burgemeester heeft laten weten dat het niet haalbaar is om op korte termijn een tijdelijke jongerenontmoetingsplek (JOP) te realiseren voor de kerstvakantie, maar dat er wel extra activiteiten voor jongeren zullen worden georganiseerd. Ook wordt benadrukt dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de gemeente, de jongeren en hun ouders om het vandalisme aan te pakken.

De raad wordt geïnformeerd dat deze maatregelen passen binnen het huidige Integraal Veiligheidsbeleid en dat er geen extra middelen vereist zijn. De kosten van de recente vernielingen zijn opgelopen tot ongeveer €4500, exclusief btw. De gemeente heeft aangifte gedaan en is bezig met het verhalen van de schade.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen