19 mei 2024
Home » Politiek » Onbegrijpelijke beslissing gemeenteraad Oost Gelre over sloop Rabobank en de zwemvoorziening Marveld Groenlo.

Onbegrijpelijke beslissing gemeenteraad Oost Gelre over sloop Rabobank en de zwemvoorziening Marveld Groenlo.

522

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad de onbegrijpelijke beslissing genomen om het Rabobank-gebouw in Lichtenvoorde te slopen voor de aanleg van ongeveer 50 parkeerplaatsen.

Hiervoor moet het gebouw dat door de gemeente aangekocht is voor ongeveer 2,5 miljoen euro, per direct worden afgeschreven.
De huidige boekwaarde is 1,2 miljoen euro. Dit bedrag zal dan worden onttrokken aan de belegde reserves van de gemeente Oost Gelre.
D66 Oost Gelre stelde zich op het standpunt dat dit zuivere kapitaalsvernietiging is. Bij de beslissing over verbouw van het gemeentehuis is de verkoop van het Rabobank-gebouw juist een belangrijk doorslaggevend argument geweest. Om nu te slopen en niet te verkopen is een regelrechte
schendig van de beloften die door het college aan de raad zijn gemaakt.
D66 Oost Gelre heeft in de raad alles uit de kast gehaald om deze sloop te voorkomen.

De overeenkomst met Marveld over een zwemvoorziening in Groenlo was een tweede agendapunt waarbij een meerderheid van de raad van mening was dat dit zou moeten kunnen.
D66 gaf aan dat dit besluit verkeerd is. Zeker gezien de lange looptijd waar Oost Gelre zich aan vastlegt.
93 % van onze inwoners vinden een zwemvoorziening een basisvoorziening.
D66 Oost Gelre vindt het zelfs een gemeentelijke basisvoorziening.
Maar dan wel een moderne zwemvoorziening voor geheel Oost Gelre.
Door nu voor de periode van 20 jaar een overeenkomst met Marveld aan te gaan is een belangrijke weg afgesloten om tot een goede zwemvoorziening voor heel Oost Gelre te komen.
De afgesloten overeenkomst verplicht de gemeente Oost Gelre om jaarlijks een bedrag van € 225.000, – over te maken aan Marveld.
Dit is totaal 4,5 miljoen euro. Mocht blijken dat bij het aflopen van het contract van Meekenesch dit zwembad in Lichtenvoorde alleen open kan blijven met een grote investering is de kans groot dat Meekenesch op termijn zal worden gesloten. Een zwemvoorziening in Lichtenvoorde is dan onmogelijk vanwege de financiële verplichtingen aan Marveld.
De beide besluiten zijn tevens onbegrijpelijk omdat de gemeente Oost Gelre zich in financieel zwaar weer bevindt. D66 vreest dat de financiële consequenties van deze beslissingen bij de begroting van 2020 op de burgers van Oost Gelre via bezuinigen en eventuele verhogingen zal worden afgewenteld.

R. van der Meulen r.vandermeulen@oostgelre.nl 06 – 40 60 61 71


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!