Home » Doetinchem » Achterhoekse pilot Zonnige Bedrijfsdaken kent succesvolle start

Achterhoekse pilot Zonnige Bedrijfsdaken kent succesvolle start

355

DOETINCHEM – In vijf Achterhoekse gemeenten voert AGEM een pilot uit voor realisatie van grote zonnedaken. Ruim tweehonderd bedrijven hebben zich al aangemeld. Al meer dan tweehonderd Achterhoekse bedrijven met een dakoppervlak van minimaal vijfhonderd vierkante meter hebben belangstelling getoond voor de realisatie van een zonnedak op hun bedrijf en onderzoeken momenteel met behulp van AGEM de technische en financiële haalbaarheid.

Zonnige Bedrijven Achterhoek betreft een pilot welke mede wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en vijf Achterhoekse gemeenten. Het doel van de pilot is onder andere om inzicht te krijgen waarom bepaalde bedrijven en bedrijfstakken wel of niet overgaan tot de realisatie van een groot zonnedak. Ook zorgt de pilot voor meer inzicht in de realisatie van de opgave energieneutraal in 2030.

Projectleider Paul Wallerbos van AGEM heeft wel een verklaring voor grote belangstelling: ‘Bedrijven denken steeds vaker na over het verduurzamen van hun bedrijfspand, niet zelden gedreven doordat de markt ook steeds vaker een duurzaam bedrijfsproces vereist. Daarnaast zijn er verschillende manieren om een zonnedak te realiseren, maar hierdoor zien bedrijven door de bomen vaak het bos niet meer. Dan blijkt een onafhankelijk advies zeer welkom. Daarnaast zijn bedrijven vaak niet op de hoogte van de eisen en mogelijkheden rondom subsidie, wij geven daarin snel duidelijkheid.’

AGEM verkoopt zelf geen zonnepanelen. ‘Wij zijn juist door de gemeenten en de provincie ingeschakeld om een onafhankelijk advies te kunnen geven. Indien een bedrijf tot de conclusie komt dat het technisch en financieel haalbaar is, proberen wij ze wel te wijzen op goede regionale installateurs die het zonnedak kunnen plaatsen. Zo stimuleren we ook de Achterhoekse economie. Het versterken van de regio is tenslotte onderdeel van de doelstelling van AGEM!’

Een voorwaarde voor deelname aan de pilot is dat het bedrijfsdak een oppervlak heeft van minimaal vijfhonderd vierkante meter. Onder andere MKB-bedrijven, agrariërs maar ook grote logistieke Achterhoekse bedrijven met enorme bedrijfshallen hebben zich opgegeven voor de pilot. ‘Elke doelgroep heeft wel zijn specifieke uitdagingen. Bij agrariërs is de aanwezigheid van asbest en de ligging in het buitengebied vaak een extra en soms onoverkomelijke kostenpost, terwijl de grotere bedrijfsdaken nog wel eens constructieve problemen hebben, oftewel onvoldoende draagkracht.’

De komende maanden zullen de eerste bedrijven vanuit het pilotproject overgaan tot daadwerkelijke realisatie van een zonnedak. Kramp in Varsseveld zal in juni een zonnedak op hun magazijnhal in gebruik nemen van maar liefst 1.600 panelen. ‘Het bijzondere van dit zonnedak is dat de werknemers van Kramp investeren in de installatie en zo meehelpen het bedrijf te vergroenen!’.

De pilot loopt momenteel in vijf Achterhoekse gemeenten: Montferland, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doetinchem. Opgave is nog (beperkt) mogelijk via www.zonnigebedrijven.nl